'Dod adref fel dod nôl i westy'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Blwyddyn wedi'r llifogydd: 'Dod adref fel dod nôl i westy'

11 Hydref 2019 Diweddarwyd 12:30 BST

Union flwyddyn yn ôl, fe gafodd sawl ardal yn y gorllewin eu taro gan lifogydd tra roedd Storm Callum yn ei hanterth.

Un o'r ardaloedd a ddioddefodd waethaf oedd cymuned Pont-tyweli ar gyrion Llandysul.

Bu'n rhaid i dros 30 o deuluoedd adael eu cartrefi, a bu difrod mawr mewn dros 20 o fusnesau a chanolfannau cymunedol

Cymaint oedd maint y difrod i'w cartref, bu'n rhaid i Mary ac Ieuan Williams edrych am gartref dros dro.

Fe dreuliodd y ddau fisoedd, a chyfnod y Nadolig, mewn carafán yn ymyl eu cartref, tra roedd adeiladwyr yn y tŷ ar lan afon Teifi.

Yn y pendraw, bu'n rhaid iddyn nhw aros am bum mis cyn cael dychwelyd adref.