Drakeford a Sturgeon yn croesawu etholiad cyffredinol

Nicola Sturgeon a Mark Drakeford
Image caption Nicola Sturgeon a Mark Drakeford mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mercher

Mae prif weinidogion Cymru a'r Alban wedi dweud y byddan nhw'n croesawu etholiad cyffredinol.

Mewn cynhadledd newyddion yn Llundain, fe bwysleisiodd Mark Drakeford a Nicola Sturgeon eu bod nhw'n gwrthwynebu cytundeb Brexit y llywodraeth.

Ond fe wnaethon nhw egluro bod angen manylion am estyniad posib i'r broses cyn gwthio am etholiad cyn y Nadolig.

Dywedodd Mr Drakeford hefyd ei fod o blaid refferendwm, ond y byddai hefyd yn fodlon ar etholiad fel modd o ddatrys y sefyllfa.

Mae'r ddau wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o geisio rhuthro'r cytundeb ymadael trwy'r Senedd heb "graffu manwl" arno.

Maen nhw hefyd wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at Boris Johnson a llywydd Cyngor Ewrop yn gofyn am estyniad er mwyn cael cyfle i astudio manylion y Mesur Ymadael.

Dywedodd Mr Drakeford: "Rwyf o hyd wedi bod yn agnostic ynglŷn â'r cwestiwn a'i etholiad cyffredinol neu refferendwm yw'r ffordd orau i roi'r dewis yn ôl yn nwylo'r bobl.

"Ond rwyf o hyd wedi bod yn gwbl glir mai dyna be ddylai fod y nod yn y pen draw.

"Beth rwyf i am ei weld yw'r penderfyniad yn ôl yn nwylo'r bobl wnaeth y penderfyniad yn y lle cyntaf."

Ychwanegodd: "Pe bai refferendwm yn dod gyntaf yna mae'n rhaid manteisio arno ar bob cyfrif.

"Pe bai etholiad cyffredinol yn dod gyntaf, yna rwyf yn bendant eisiau hynny."

Image copyright Reuters
Image caption Mark Drakeford: !Aannerbyniol i ddisgwyl aelodau i graffu Bil mor bwysig mewn cyn lleied o amser."

Nos Fawrth fe gafodd y Mesur Ymadael ei basio gyda mwyafrif o 30 ond yn ddiweddarach cafodd amserlen Boris Johnson - fyddai'n cyfyngu'r cyfnod o drafod i dridiau - ei gwrthod.

Hwn oedd y tro cyntaf i Dŷ'r Cyffredin bleidleisio o blaid unrhyw gytundeb Brexit o ran egwyddor.

Daeth y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin ar ôl i'r Cynulliad Cenedlaethol bleidleisio yn gynharach ddydd Mawrth yn erbyn cytundeb Boris Johnson gyda Mr Drakeford yn galw ar ASau i wrthod cymeradwyo'r Mesur.

Fe wnaeth Mr Drakeford drydar ar ôl y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin: "Rwyf yn falch bod Tŷ'r Cyffredin wedi cytuno â ni ei bod hi'n annerbyniol i ddisgwyl aelodau i graffu Bil mor bwysig mewn cyn lleied o amser."

Straeon perthnasol