Cyn-bennaeth Cyngor Sir Caerffili yn ceisio hawlio £300,000

  • Cyhoeddwyd
Anthony O'Sullivan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith ym mis Mawrth 2013

Mae cyn-brif weithredwr Cyngor Sir Caerffili gafodd ei ddiswyddo am roi codiad cyflog honedig iddo'i hun yn ceisio hawlio £300,000 yn ôl.

Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith yn 2013 yn sgil honiadau ei fod ef a dau arall wedi awdurdodi codiad cyflog o 20% i uwch swyddogion, tra bod cyflog y rhan fwyaf o weithwyr y cyngor wedi ei rewi.

Cafodd ei ddiswyddo yn gynharach ym mis Hydref eleni - gyda'r saga wedi costio £4m i'r trethdalwr.

Ers hynny mae Mr O'Sullivan wedi gwneud cais i hawlio £319,000 yn ôl.

Bydd y cais yn cael ei drafod gan gynghorwyr yr wythnos nesaf.

Colli gwyliau

Mae'r cais mwyaf yn ymwneud â thaliad am golli gwyliau ers 2013, sy'n gyfanswm o £159,000.

Mae costau cyfreithiol yn £41,000 ac mae arian ar gyfer ffioedd swyddog etholiad, sy'n £79,000, hefyd wedi'i gyflwyno.

Mae ceisiadau eraill yn cynnwys cyflog ar ôl cael ei adfer i'w hen swydd sy'n £22,000 a £15,000 ar gyfer prif weithredwr.

Roedd Mr O'Sullivan ar gyfnod o absenoldeb ar gyflog llawn ers iddo gael ei wahardd ym Mawrth 2013.

Yn dilyn ei ddiswyddiad dywedodd Mr O'Sullivan fod yna "ymgyrch giaidd wedi bod yn y cyfryngau" yn ei erbyn.