Cynghorydd sir yn ymddiswyddo wedi honiadau o hiliaeth

  • Cyhoeddwyd
Bill BaldwinFfynhonnell y llun, Cyngor Sir Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynghorydd Bill Baldwin yn gyfrifol am wasanaethau plant ar Gyngor Wrecsam

Mae cynghorydd o Wrecsam wedi ymddiswyddo yn sgil honiadau ei fod wedi rhannu deunydd hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Wrecsam yn cynnal ymchwiliad i nifer o negeseuon gafodd eu rhannu ar gyfrif Facebook Bill Baldwin.

Yn ôl un grŵp gwrth-hiliaeth, mae'r negeseuon wedi'u creu er mwyn achosi "rhagfarn a gelyniaeth" tuag at bobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, gan gynnwys Mwslimiaid a mewnfudwyr.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Baldwin: "Rwyf wedi penderfynu o wirfodd fy hun i gamu i lawr o'r bwrdd gweithredol tra'n disgwyl canlyniad yr ymchwiliad i'r mater."

'Mewnlifiad Mwslimaidd'

Cafodd y negeseuon eu rhannu yn 2018, gyda rhai yn cynnwys lluniau wedi'u rhannu gan gangen Gorllewin Llundain y British National Party.

Roedd un neges yn cyfeirio at sut mae Prydain wedi "plygu i fewnlifiad Mwslimaidd".

Mae aelodau o'r grŵp Hope Not Hate wedi galw ar Mr Baldwin i gael ei ddiswyddo o'i rôl fel arweinydd yr awdurdod ar wasanaethau plant.

Dywedodd llefarydd: "Does dim esgus gan gynghorydd sy'n gyfrifol am wasanaethau plant i gam-drin ei rôl gyhoeddus drwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i rannu deunydd hiliol."

Mae Mr Baldwin yn aelod o Grŵp Annibynnol Wrecsam, sy'n rhedeg y cyngor mewn clymblaid â'r Ceidwadwyr a grŵp annibynnol arall.