Ymchwiliad yn parhau wedi marwolaeth dyn mewn tirlithriad

Published
image copyrightLlun teulu
image captionDywedodd teulu Corey Sharpling ei fod yn "fachgen ffraeth, dymunol"

Mae cwest wedi clywed bod Heddlu Dyfed Powys yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth dyn 21 oed mewn tirlithriad yn ystod storm.

Bu farw Corey Sharpling o Gastellnewydd Emlyn yn y digwyddiad ger pentref Cwmduad yn Sir Gâr yn Storm Callum ym mis Hydref 2018.

Dywedodd Joy Jones o'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) bod arbenigwyr peirianneg sifil wedi awgrymu y gallai gwaith oedd yn cael ei gynnal ger y safle fod wedi cyfrannu at y tirlithriad.

Ychwanegodd bod yr arbenigwyr, sy'n gweithio i'r HSE, wedi dweud bod ganddyn nhw "bryderon am y gwaith".

Mae'r HSE wedi pasio eu hadroddiad nhw ymlaen at Heddlu Dyfed Powys.

image captionDywedodd yr heddlu ar y pryd fod y tirlithriad wedi bod yn un "enfawr"

Dywedodd Ms Jones bod yr heddlu nawr yn cyfweld tystion ac mai'r llu sy'n arwain yr ymchwiliad.

Cafodd y cwest ei ohirio nes mis Ebrill er mwyn galluogi i'r ymchwiliad heddlu barhau.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod yn "gweithio gyda'r HSE i ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth Corey Sharpling".

Ychwanegon nhw nad oes unrhyw un wedi'u harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol