Oedi posib ar drenau rhwng y gogledd a de Cymru

Lein reilffordd Image copyright Network Rail
Image caption Mae'r lein rhwng Henffordd a'r Fenni wedi'i difrodi gan lifogydd

Gallai gwasanaethau trenau rhwng y gogledd a'r de cael eu canslo am hyd at wythnos yn dilyn difrod i reilffyrdd yn sgil llifogydd dros y penwythnos.

Mae Network Rail wedi cadarnhau bod llifogydd wedi difrodi rhannau o'r lein rhwng Pontirlas, Sir Henffordd fydd yn effeithio'r gwasanaeth rhwng Henffordd ac Y Fenni.

Daeth cadarnhad gan y Swyddfa Dywydd fod 4 modfedd o law wedi disgyn mewn rhannau o Gymru dros 24 awr.

Fe wnaeth y gwasanaethau achub ymateb i bobl yn sownd yn eu ceir gan gynnwys cludo rhai mewn cychod lawr strydoedd yn Sir Fynwy ac yn Nhrefyclawdd, Powys.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Achub teulu o'r llifogydd

Does dim trenau yn rhedeg rhwng Henffordd a'r Fenni ac mae disgwyl i'r lein fod ar gau tan 4 Tachwedd yn ôl Network Rail.

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn gwerthfawrogi pa mor drafferthus bydd cau lein y Mers, byddwn yn gweithio mor gyflym ac sy'n bosibl i gael popeth yn gweithio unwaith eto."

Mae llifogydd hefyd wedi cau'r rheilffordd rhwng yr Amwythig a'r Trallwng gyda Trafnidiaeth Cymru yn ysgogi pobl i edrych ar lwybr eu taith cyn teithio.

Pynciau Cysylltiedig