'Pobl yn pryderu' am newidiadau Ysbyty'r Faenor Cwmbrân

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Prifysgol y FaenorFfynhonnell y llun, Laing O'Rourke
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Ysbyty Prifysgol y Faenor agor ei drysau yn 2021

Mae angen gwell esboniad o newidiadau i wasanaethau iechyd ardal Cwmbrân a ddaw yn sgil agor ysbyty newydd, yn ôl Aelod Cynulliad.

Yn ôl Nick Ramsay, AC Mynwy, dyw pobl ddim wir yn deall pa effaith y bydd agor Ysbyty Prifysgol y Faenor yn ei gael ar ysbytai eraill yr ardal.

Mae angen i bobl gael gwybod "pa wasanaethau fydd ar ôl" yn ysbytai presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, meddai.

Yn ôl y bwrdd iechyd bydd y mwyafrif o bobl yn dal i dderbyn eu gofal yn yr un ffordd ag ar hyn o bryd.

'Pobl yn ansicr'

Bydd 470 o wlâu yn yr ysbyty newydd yn Llanfrechfa, sy'n costio £350m - y buddsoddiad unigol mwyaf yn hanes y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddod i ben yn ystod tymor yr hydref 2020, a bydd yn agor yn y gwanwyn y flwyddyn wedyn.

Dim ond cleifion sydd â phroblemau cymhleth, cyflwr difrifol neu angen gofal dwys fydd yn cael eu trin yno.

Golyga hynny y bydd y mwyafrif o wasanaethau argyfwng ac arbenigol y bwrdd iechyd yn symud i'r ysbyty newydd.

Ffynhonnell y llun, Bwrdd iechyd Aneurin Bevan

Bydd yr adrannau argyfwng yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni ac Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd yn dod yn unedau mân anafiadau.

Yn ogystal bydd gofal arbenigol ar gyfer plant a babanod yn cael eu symud i'r ysbyty newydd.

Mae Mr Ramsay yn dweud bod rhai o'i etholwyr wedi cysylltu gydag o yn pryderu am y newidiadau.

"Ar hyn o bryd mae pobl yn gwybod beth yw'r sefyllfa. Maen nhw yn gwybod os yw eu hanwyliaid yn cael trawiad ar y galon er enghraifft i fynd i Ysbyty Nevill Hall," meddai.

"Bydd hynny yn newid pan fyddan nhw'n agor y ganolfan gofal dwys yng Nghwmbrân.

"Mae angen i Lywodraeth Cymru esbonio i bobl yn llawer mwy clir pa wasanaethau fydd ar ôl yn Nevill Hall.

"Mae'r ysbyty wedi bod yn darparu gwasanaethau i'r gymuned leol am amser hir iawn ac mae pobl yn pryderu. Maen nhw'n ansicr ynglŷn â beth fydd ar ôl yno yn y dyfodol."

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Nick Ramsay mae pobl yn pryderu ynglŷn â pha wasanaethau fydd yn parhau yn yr ysbytai presennol

Yn ôl y bwrdd iechyd bydd 75% o bobl yn dal i dderbyn eu gofal yn yr un ffordd unwaith y bydd yr ysbyty newydd yn agor.

Dywedodd Dr Steve Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd yn y bwrdd iechyd bod ymgynghoriad cyhoeddus wedi ei gynnal.

"Mae'n bwysig i bobl ddeall y byddan nhw yn dal yn medru mynd i'r uned mân anafiadau a chael asesiadau meddygol a bydd y mwyafrif o'r gofal sy'n cael ei ddarparu gan y bwrdd iechyd yn digwydd o fewn yr ysbytai hynny," meddai.

"Wrth i amser agor yr ysbyty agosáu, bydd cyfathrebu gyda'r boblogaeth er mwyn iddyn nhw ddeall lle maen nhw'n mynd i gael y gwasanaethau yn hanfodol."