Oriel: Lluniau Marathon Eryri 2019

Cynhaliwyd Marathon Eryri ddydd Sadwrn, 26 Hydref, lle roedd bron i 2,500 o redwyr yn cymryd rhan yn y ras a oedd yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa yn Llanberis. Dyma ddetholiad o luniau gan y ffotograffydd Gwynfor James o'r diwrnod:

Llinell gychwyn Image copyright SPORTPICTURESCYMRU
Image caption Yn barod i gychwyn y ras, er gwaetha'r tywydd gwlyb - criw Cronfa Elen a oedd yn rasio fel tîm cyfnewid er budd elusen Rhys Meirion sydd yn codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at roi organau
Gwirfoddolwyr Image copyright SPORTPICTURESCYMRU
Image caption Criw cofrestru Marathon Eryri. Mae nifer o bobl leol yn gwirfoddoli ar y diwrnod
Rhedeg Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Mae Marathon Eryri yn ras heriol, ond mae'r golygfeydd yn drawiadol iawn. Dyma Callum Rawlinson a dyn lleol, Tom Roberts yn cyrraedd Pen-y-Pas
Cefnogwr ifanc Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Pawen Lawen gan gefnogwr ifanc!
Marathon Eryri Image copyright SPORTPICTURESCYMRU
Image caption Enillydd y ras llynedd, Anna Bracegirdle, yn cyrraedd ar y blaen yn Pen-y-Pas
Neidio Image copyright SPORTPICTURESCYMRU
Image caption Er gwaetha'r tirwedd heriol, mae hwyl i'w gael wrth redeg y marathon
Enillydd Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Callum Rowlinson o Sale ger Manceinion ddaeth yn gyntaf
Enillydd Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Andrea Rowlands oedd enillydd ras y merched
Cyrraedd y llinell derfyn Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Rhedwyr balch yn cyrraedd y llinell derfyn. Mae'r ras yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa, yna'n arwain rhedwyr i fyny Pen-y-Pas tuag at Feddgelert, ymlaen at Waunfawr cyn troi'n ôl i orffen yn Llanberis
Rhedwraig Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Rhedwr hapus yn chwifio baner Cymru
Cyrraedd y diwedd Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Mae nifer o'r rhai sy'n cymryd rhan yn rhedeg i godi arian at wahanol elusennau
Cyrraedd y diwedd Image copyright SportpicturesCymru
Image caption Gyda'i gilydd hyd y diwedd
Codi'r darian Image copyright SPORTPICTURESCYMRU
Image caption Llongyfarchiadau i Andrea Rowlands a Callum Rowlinson, ac i bawb wnaeth gymryd rhan

Hefyd o ddiddordeb: