Oriel: Lluniau Marathon Eryri 2019

Published

Cynhaliwyd Marathon Eryri ddydd Sadwrn, 26 Hydref, lle roedd bron i 2,500 o redwyr yn cymryd rhan yn y ras a oedd yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa yn Llanberis. Dyma ddetholiad o luniau gan y ffotograffydd Gwynfor James o'r diwrnod:

image copyrightSPORTPICTURESCYMRU
image captionYn barod i gychwyn y ras, er gwaetha'r tywydd gwlyb - criw Cronfa Elen a oedd yn rasio fel tîm cyfnewid er budd elusen Rhys Meirion sydd yn codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at roi organau
image copyrightSPORTPICTURESCYMRU
image captionCriw cofrestru Marathon Eryri. Mae nifer o bobl leol yn gwirfoddoli ar y diwrnod
image copyrightSportpicturesCymru
image captionMae Marathon Eryri yn ras heriol, ond mae'r golygfeydd yn drawiadol iawn. Dyma Callum Rawlinson a dyn lleol, Tom Roberts yn cyrraedd Pen-y-Pas
image copyrightSportpicturesCymru
image captionPawen Lawen gan gefnogwr ifanc!
image copyrightSPORTPICTURESCYMRU
image captionEnillydd y ras llynedd, Anna Bracegirdle, yn cyrraedd ar y blaen yn Pen-y-Pas
image copyrightSPORTPICTURESCYMRU
image captionEr gwaetha'r tirwedd heriol, mae hwyl i'w gael wrth redeg y marathon
image copyrightSportpicturesCymru
image captionCallum Rowlinson o Sale ger Manceinion ddaeth yn gyntaf
image copyrightSportpicturesCymru
image captionAndrea Rowlands oedd enillydd ras y merched
image copyrightSportpicturesCymru
image captionRhedwyr balch yn cyrraedd y llinell derfyn. Mae'r ras yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa, yna'n arwain rhedwyr i fyny Pen-y-Pas tuag at Feddgelert, ymlaen at Waunfawr cyn troi'n ôl i orffen yn Llanberis
image copyrightSportpicturesCymru
image captionRhedwr hapus yn chwifio baner Cymru
image copyrightSportpicturesCymru
image captionMae nifer o'r rhai sy'n cymryd rhan yn rhedeg i godi arian at wahanol elusennau
image copyrightSportpicturesCymru
image captionGyda'i gilydd hyd y diwedd
image copyrightSPORTPICTURESCYMRU
image captionLlongyfarchiadau i Andrea Rowlands a Callum Rowlinson, ac i bawb wnaeth gymryd rhan

Hefyd o ddiddordeb: