Oriel: Lluniau Marathon Eryri 2019

  • Cyhoeddwyd

Cynhaliwyd Marathon Eryri ddydd Sadwrn, 26 Hydref, lle roedd bron i 2,500 o redwyr yn cymryd rhan yn y ras a oedd yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa yn Llanberis. Dyma ddetholiad o luniau gan y ffotograffydd Gwynfor James o'r diwrnod:

Llinell gychwynFfynhonnell y llun, SPORTPICTURESCYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Yn barod i gychwyn y ras, er gwaetha'r tywydd gwlyb - criw Cronfa Elen a oedd yn rasio fel tîm cyfnewid er budd elusen Rhys Meirion sydd yn codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at roi organau
Ffynhonnell y llun, SPORTPICTURESCYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Criw cofrestru Marathon Eryri. Mae nifer o bobl leol yn gwirfoddoli ar y diwrnod
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Marathon Eryri yn ras heriol, ond mae'r golygfeydd yn drawiadol iawn. Dyma Callum Rawlinson a dyn lleol, Tom Roberts yn cyrraedd Pen-y-Pas
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Pawen Lawen gan gefnogwr ifanc!
Ffynhonnell y llun, SPORTPICTURESCYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y ras llynedd, Anna Bracegirdle, yn cyrraedd ar y blaen yn Pen-y-Pas
Ffynhonnell y llun, SPORTPICTURESCYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Er gwaetha'r tirwedd heriol, mae hwyl i'w gael wrth redeg y marathon
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Callum Rowlinson o Sale ger Manceinion ddaeth yn gyntaf
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Andrea Rowlands oedd enillydd ras y merched
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Rhedwyr balch yn cyrraedd y llinell derfyn. Mae'r ras yn cychwyn wrth droed Yr Wyddfa, yna'n arwain rhedwyr i fyny Pen-y-Pas tuag at Feddgelert, ymlaen at Waunfawr cyn troi'n ôl i orffen yn Llanberis
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Rhedwr hapus yn chwifio baner Cymru
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o'r rhai sy'n cymryd rhan yn rhedeg i godi arian at wahanol elusennau
Ffynhonnell y llun, SportpicturesCymru
Disgrifiad o’r llun,
Gyda'i gilydd hyd y diwedd
Ffynhonnell y llun, SPORTPICTURESCYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Llongyfarchiadau i Andrea Rowlands a Callum Rowlinson, ac i bawb wnaeth gymryd rhan

Hefyd o ddiddordeb: