Cyhuddo dyn o geisio llofruddio dyn arall yn Sir Y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Nathan Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan Roberts yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn, medd ei fargyfreithiwr

Mae dyn 28 oed o Sir Y Fflint wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o geisio llofruddio dyn arall drwy ei drywanu.

Cafodd Nathan Roberts, o Chester Close, Shotton, ei gyhuddo o geisio llofruddio Karl Johnson ar 21 Hydref.

Ni chafodd cais am fechnïaeth ei wneud yn Llys Ynadon yr Wyddgrug ddydd Llun.

Cafodd y diffynnydd ei gadw yn y ddalfa tan 29 Tachwedd, pan fydd yn ymddangos yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Awgrymodd ei fargyfreithiwr y byddai Mr Roberts yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.