Cais cyn-bennaeth cyngor i hawlio arian yn ôl yn methu

  • Cyhoeddwyd
Anthony O'Sullivan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith ym mis Mawrth 2013

Mae cyn-brif weithredwr Cyngor Sir Caerffili, gafodd ei ddiswyddo am roi codiad cyflog honedig iddo'i hun, wedi methu yn ei ymgais i hawlio dros £150,000 yn ôl.

Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith yn 2013 yn sgil honiadau ei fod ef a dau arall wedi awdurdodi codiad cyflog o 20% i uwch swyddogion, tra bod cyflog y rhan fwyaf o weithwyr y cyngor wedi ei rewi.

Fe gafodd ei ddiswyddo yn gynharach eleni - gyda'r saga wedi costio £4m i'r trethdalwr.

Roedd Mr O'Sullivan wedi ceisio hawlio £319,000 yn wreiddiol, cyn tynnu'r cais mwyaf o £159,000 am golli gwyliau yn ôl.

Ond mewn cyfarfod ddydd Llun fe wnaeth cynghorwyr benderfynu na fyddai Mr O'Sullivan yn derbyn gweddill yr arian yn ei gais chwaith.

Bwriadu apelio

Roedd hynny'n cynnwys costau cyfreithiol o £41,000 ac arian ar gyfer ffioedd swyddog etholiad, oedd yn £79,000.

Roedd Mr O'Sullivan ar gyfnod o absenoldeb ar gyflog llawn ers iddo gael ei wahardd ym Mawrth 2013.

Yn dilyn ei ddiswyddiad dywedodd Mr O'Sullivan fod yna "ymgyrch giaidd wedi bod yn y cyfryngau" yn ei erbyn.

Mae'r cyn-brif weithredwr wedi dweud ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn penderfyniad y cyngor mewn tribiwnlys.