Cwis: Ym mha wlad Geltaidd mae'r dref?

Rydyn ni oll yn ymwybodol fod yna lawer yn gyffredin rhyngom ni'r Cymry a'n cefndryd Celtaidd.

Ynghyd â'n traddodiadau a'n hieithoedd, mae yna debygrwydd yn rhai o'n enwau lleoedd hefyd. Ond wyddoch chi ymhle mae'r trefi a'r pentrefi yma?

(Dydy rhain ddim mor hawdd â feddyliech chi o'r olwg gyntaf...)

Hefyd o ddiddordeb: