'Ymbil am help' wrth aros am naw awr mewn ambiwlans

Published
image captionDywedodd Denise Connelly (chwith) mewn datganiad i'r cwest bod ei gŵr wedi marw mewn ffordd "greulon"

Mae cwest wedi clywed bod dyn wedi "ymbil am help" wrth orwedd mewn ambiwlans y tu allan i ysbyty ddiwrnod cyn ei farwolaeth.

Bu farw Peter Connelly, o Fairbourne yng Ngwynedd, fis Chwefror y llynedd ar ôl cael ei gludo i Ysbyty Maelor Wrecsam yn dioddef gyda llid y cefndedyn (pancreatitis).

Roedd yn farwolaeth yn "greulon", yn ôl ei weddw, Denise.

Dywedodd Gill Pleming, o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, bod yna nifer o welliannau ers marwolaeth Mr Connelly.

'Diwrnod heriol'

Pan gyrhaeddodd Mr Connelly, perchennog siop wedi ymddeol, yr ysbyty am 14:15 ar 19 Chwefror 2018, cafodd dabledi lladd poen ac roedd parafeddygon yn ei fonitro.

Bu'n rhaid ei symud o un ambiwlans i un arall pan ddaeth shifft un criw i ben, cyn iddo gael mynediad i'r ysbyty ei hun am 22:00 a marw'r diwrnod canlynol wedi i'w organau fethu.

Mewn datganiad i'r cwest yn Rhuthun, dywedodd Mrs Connelly bod ei gŵr wedi dechrau teimlo'n sâl y bore dan sylw, a'i bod hi'n gwybod beth oedd yn bod arno gan iddo gael yr un cyflwr ddwy flynedd ynghynt.

Cafodd ei weld gan ymatebwyr cyntaf yn y gymuned wedi'r alwad 999, ac yna ambiwlans gofal brys, cyn i'r gwasanaeth ddanfon parafeddyg wedi i gyflwr Mr Connelly waethygu.

"Rwy'n credu petasai wedi cael triniaeth pan gyrhaeddodd [yr ysbyty] yn y lle cyntaf, fe fyddai'n dal hefo ni heddiw," meddai Mrs Connelly.

image captionClywodd y cwest bod y diwrnod dan sylw wedi bod yn heriol ym mhrif ysbytai'r gogledd

Dywedodd Ms Pleming wrth y cwest bod y diwrnod dan sylw yn un "heriol" ym mhob un o dair prif ysbyty'r gogledd.

Treuliodd staff ambiwlans 178 o oriau'n aros tu allan i ysbytai Maelor Wrecsam, Glan Clwyd a Gwynedd.

Yn ôl Michael Thornton, y llawfeddyg ar ddyletswydd ar y diwrnod dan sylw, mae'n debygol mai cerrig bustl (gall-stones) wnaeth achosi llid y cefndedyn.

Ychwanegodd: "Mae'r cyfnod a dreuliodd yn yr ambiwlans yn ofnadwy, ond rwy'n cytuno nad oedd hynny, yn ôl pob tebyg, yn mynd i newid y canlyniad."

Mae'r cwest yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig