Dyn wedi marw yn ystod 'antur oes' ar lethrau Everest

  • Cyhoeddwyd
Kellinu PortelliFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kellinu Portelli - Kell i bawb oedd yn ei nabod - yn rhedwr profiadol

Mae dyn 54 oed o Gaerdydd wedi marw yng nghanol "antur oes" wrth ddringo Everest i godi arian dros elusen ganser.

Roedd Kellinu Portelli yn cerdded o gwmpas mynyddoedd Himalaya pan gafwyd hyd iddo "wedi marw yn ei gwsg" yng ngwersyll cychwyn Everest.

Roedd gan Mr Portelli lefelau ocsigen isel yn ei waed yn ystod y daith ac roedd yn cael ei fonitro.

Ond roedd wedi danfon negeseuon i'w deulu a'i ffrindiau'n dweud ei fod yn teimlo'n well yn dilyn triniaeth.

Cafodd y rhedwr profiadol o Lecwydd, oedd yn briod â dau o blant, ei gludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Kathmandu lle daeth cadarnhad ei fod wedi marw.

Dywedodd ei weddw, Donna, ei fod wedi bod yn "dawnsio a chanu gyda phobl leol" mewn gŵyl y noson gynt cyn mynd i'w wely.

"Yn ôl y tywysydd, aeth i'w nôl e'n y bore ond roedd wedi marw yn ei gwsg," meddai.

"Rydyn ni'n disgwyl am archwiliad post-mortem ond rydyn ni 99% yn sicr mai ocsigen isel oedd e."

'Eisiau gwneud rhywbeth arbennig'

Dywedodd Mrs Portelli bod rhedeg ac ymarfer yn rhan bwysig o'i fywyd wedi iddo benderfynu mynd ati i golli pwysau pan roedd yn 40 oed.

Roedd wedi rhedeg saith marathon a nifer o rasys 10 cilomedr ac wedi codi o leiaf £20,000 dros elusennau amrywiol, meddai.

"Roedd e eisiau mynd i Everest oherwydd roedd e eisiau gwneud rhywbeth arbennig a chodi arian i Marie Curie - bu farw mam o ganser yr ysgyfaint a bu farw ffrind agos o ganser y llynedd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwersyll cychwyn Everest yn Nepal 5,380m (17,600 troedfedd) uwchben lefel y môr

Ychwanegodd bod ei gŵr yn "emosiynol ac yn llefain am ei fod yn gweld eisie ni" wrth siarad â'i deulu ar y ffôn o Nepal, "ond roedd yn cael amser gwych yna - dywedodd wrth ei ferch bod e'n profiad fyddai'n newid bywyd rhywun".

Fe wnaeth Mr Portelli hedfan o faes awyr Heathrow ar 20 Hydref ar gyfer taith oedd i fod i bara tair wythnos.

Cyn gadael fe ddisgrifiodd y daith ar dudalen ariannu torfol fel "antur oes", gan ddiolch i gefnogwyr am ei noddi.

Mae wedi denu dros £4,700 mewn rhoddion, ar ôl gosod targed o £3,000.

Dywedodd ei gyfaill, David McDonald ei fod yn ddyn teulu ac wedi paratoi am fisoedd ar gyfer y daith.

"Yr unig gysur," meddai, "yw ei fod yn gwneud rhywbeth roedd eisiau ei wneud erioed ac yn mwynhau pob eiliad."