Gemau gorau Gatland

Image copyright Stu Forster

A dyna ni. Mae 12 mlynedd o hyfforddi tîm rygbi Cymru wedi dod i ben i Warren Gatland.

Ac am 12 mlynedd.

Pedair tlws Pencampwriaeth Chwe Gwlad. Tri Champ Lawn. Dau ymddangosiad ym mhedwar olaf Cwpan y Byd. Rhif un y byd (am gyfnod, o leiaf).

Y gohebydd rygbi, Cennydd Davies, sy'n hel atgofion am rai o gemau mwyaf cofiadwy Gats wrth y llyw.

Lloegr 19-26 Cymru, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, 2008

Lee Byrne Image copyright Stu Forster
Image caption Lee Byrne yn dathlu yn dilyn ei gais yn erbyn y Saeson

Mae'n rhaid mynd nôl i ble ddechreuodd y cyfan, ac am ddechre i deyrnasiad Warren Gatland!

Wedi llanast Fiji dri mis ynghynt, roedd Gatland yn dechre'i gyfnod â thasg oedd yn ymddangos yn anobeithiol yn Twickenham. Nid ers campau Adrian Hadley yn 1988 oedd y cochion wedi dathlu yn HQ.

Ar ôl dal 'mlaen yn yr hanner cyntaf, ceisiau Lee Byrne a Mike Phillips ysbrydolodd Cymru - neu yn fanwl gywir y Gweilch ynghyd â Martyn Williams a Mark Jones - at fuddugoliaeth gwbwl gampus.

Roedd Warren Gatland wedi cyrraedd.

Cymru 29-12 Ffrainc, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, 2008

Camp Lawn 2008 Image copyright Laurence Griffiths
Image caption Cymru yn ennill y Gamp Lawn yn 2008 - y cyntaf o dri yn ystod teyrnasiad Gatland

Wedi 'sgubo'r Albanwyr a'r Eidalwyr o'r neilltu a chipio'r Goron Driphlyg wedi brwydr yn Nulyn, roedd y Gamp Lawn eto'n y fantol ar ôl cyflawni hynny dair mlynedd ynghynt.

Ffrainc oedd yr un tîm ar ôl - ond doedd dim yn mynd i darfu ar y parti.

Dewiniaeth Shane Williams a datglodd yr amddiffyn cyn i gais hwyr Martyn Williams roi sêl bendith ar y cyfan. Ar ôl llai na phedwar mis mewn grym, roedd Gatland a'i griw yn dathlu'r Gamp Lawn.

Iwerddon 21-23 Cymru, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, 2012

George North Image copyright David Rogers
Image caption Er ond yn 19 oed, roedd George North yn gawr ar y cae yn stadiwm Aviva yn Nulyn

Ar ôl baglu yn rownd gynderfynol yr Hydref blaenorol roedd ymgyrch y Chwe Gwlad yn gyfle i ail-gynnau'r fflam a phrofi nad oedd llwyddiant Cwpan y Byd 2011 wedi bod yn eithriad. Taith anodd i Ddulyn oedd yn wynebu'r Cymry i ddechre ond ar y diwrnod, yr ymwelwyr a heriodd y Gwyddelod o'r cychwyn cyntaf.

Roedd George North (a oedd dal yn ei arddegau) yn gawr, a'r tîm cartref methu ymdopi â'i bresenoldeb. Er gwaetha' cais hwyr yr asgellwr a dwbwl Jonathan Davies, roedd y tîm oddi cartre' dal ar ei hôl hi ag eiliadau'n weddill.

Cic gosb Leigh Halfpenny oedd y gwahaniaeth yn y pen draw a'r weithred honno'n sail i Gipio Camp Lawn arall.

Lloegr 25-28 Cymru, Cwpan y Byd Lloegr, 2015

Cymru v Lloegr Image copyright GLYN KIRK
Image caption Y Cochion aeth â hi, gan adael y Saeson yn swp ar y llawr...

Ar y llwyfan mwyaf, dyma oedd buddugoliaeth bwysicaf a mwyaf dramatig Warren Gatland.

Mewn grŵp yn cynnwys Awstralia a Lloegr, roedd rhywun yn mynd i faglu ar y cymal cyntaf. Doedd dim disgwyl i Gymru darfu ar barti Lloegr mewn Cwpan y Byd ar eu tomen ei hunen ac am y mwyafrif doedd dim peryg o hynny'n digwydd.

Yn byw ar friwsion ac anafiadau'n rhemp, trodd y cyfan ar gais Gareth Davies ac ynghyd â chicio metronomic rhyfeddol Dan Biggar, rhywsut dyma Cymru'n goroesi.

Roedd Lloegr, ar y llaw arall, ar eu ffordd mas!

Awstralia 25-29 Cymru, Cwpan y Byd Japan, 2019

Gareth Davies Image copyright Mark Kolbe
Image caption Roedd Cymru ar y blaen 8-23 ar yr hanner amser, diolch yn rhannol i gais Gareth Davies

Yr un cwestiwn a gododd yng nghyfnod Gatland oedd methiant y tîm i lorio cewri hemisffer y de yn gyson.

Cyn y gêm yn Tokyo dim ond dwywaith mewn pymtheg gêm oedd Cymru wedi curo'r Crysau Aur.

Roedd canlyniad positif yn y Dwyrain Pell yn golygu llwybr llawer haws. Daeth y cochion mas fel miligwn a cheise Davies a Parkes ddim llai na hanner gwych o rygbi.

Does dim byd yn hawdd wrth gefnogi Cymru, wrth i'r Wallabies ddod nôl o fewn sgôr.

Ond doedd hi ddim yn ddigon, wrth i Gymru guro Awstralia mewn Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1987.

Warren Gatland Image copyright Michael Steele
Image caption Diolch Gats!

Hefyd o ddiddordeb: