Cleifion Cymru angen cyffur ffibrosis systig 'ar frys'

  • Cyhoeddwyd
Rebecka Bow a Sofia
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rebecka Bow a'i merch Sofia, wyth oed, yn erfyn ar Weinidogion yng Nghymru i ddod i gytundeb gyda gwneuthurwyr y cyffur Orkambi

Mae claf ffibrosis systig ifanc a'i mam yn apelio ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cyffur sy'n ymestyn bywyd i fod ar gael yng Nghymru.

Mae Rebecka Bow a'i merch Sofia, wyth oed, yn erfyn ar Weinidogion yng Nghymru i ddod i gytundeb gyda gwneuthurwyr y cyffur Orkambi pan fydd trafodaethau'n digwydd ddydd Gwener.

Dywedodd Sofia o dde Cymru ar raglen BBC Victoria Derbyshire y byddai cael mynediad at y cyffur yn "golygu cymaint iddi".

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydden nhw'n cwrdd â chwmni Vertex ddydd Gwener, wyth niwrnod wedi'i i'r GIG yn Lloegr gadarnhau eu bod wedi dod i gytundeb ynglŷn â'r cyffur.

Trafodaethau rhwystredig

Mae'r cyffur ar gael mewn gwledydd fel America, Awstralia, a Gweriniaeth Iwerddon ac mae'r gost bresennol yn fwy na £100,000 y flwyddyn i bob claf.

Ond roedd awgrym yn y gorffennol bod trafodaethau gyda Vertex wedi bod yn rhwystredig.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyffur Orkambi ar gael mewn gwledydd fel America, Awstralia, a Gweriniaeth Iwerddon ac mae'r gost bresennol yn fwy na £100,000 y flwyddyn i bob claf.

Mae'r cyffur yn gwella defnydd o'r ysgyfaint ac yn lleihau problemau anadlu ac mae modd ei roi i blant mor ifanc â dwy oed.

Mae dau gyffur arall sy'n cael eu cynhyrchu gan Vertex hefyd yn rhan o'r cytundeb - Symkevi a Kalydeco.

Cyfrinach

Llwydodd trafodaethau yn Lloegr i sicrhau'r cyffur yn rhatach na'r pris gwreiddiol o £100,000, ond mae'r ffigwr derfynol wedi'i gadw'n gyfrinach.

Dywedodd Ms Bow: "Rydym yn falch iawn fod gwledydd eraill wedi cael y cyffur, ond yn anffodus mae Cymru ac Ynysoedd y Sianel dal heb gael y cyffuriau, rydym yn dal i aros.

"Mae'n rhaid i ni gael y cytundeb yma ar frys, allwn ni ddim aros amdano," meddai.

Yr wythnos diwethaf dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething bod y Llywodraeth wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r GIG yn Lloegr yn ystod y trafodaethau ac y bydden nhw'n cwrdd â Vertex i drafod pa delerau fyddai'n weithredol yng Nghymru.