Nigel Owens wedi 'dyfarnu ei gêm Cwpan y Byd olaf'

Published
image copyrightGetty Images
image captionNigel Owens yn ystod ei gêm Cwpan y Byd olaf fel dyfarnwr pan gurodd Lloegr Seland Newydd

Mae Nigel Owens wedi dweud ei fod wedi dyfarnu ei gêm olaf ym mhencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd.

Dywedodd ei fod yn gwybod wrth gael ei benodi ar gyfer y gêm gynderfynol rhwng Lloegr a Seland Newydd yr wythnos ddiwethaf mai honno fyddai ei gêm olaf yng nghanol y cae yn y gystadleuaeth.

"Fydda'i ddim o gwmpas yn 2023 felly hwn fydd Cwpan y Byd ola' ond ddim hwn fydd y cyfnod ola' o ddyfarnu," meddai wrth Post Cyntaf.

Owens fydd y pedwerydd swyddog yn y rownd derfynol ddydd Sadwrn rhwng Lloegr a De Affrica.

Dywedodd nad yw'n siomedig wedi i anaf i'w goes olygu na chafodd ei ystyried i fod ar y llinell neu yn y canol ar gyfer y gêm honno.

"'Swn i yn hollol fit i wneud y gêm, fi'n credu bydde [y dyfarnwr o Ffrainc] Jerome Garces wedi 'neud y gêm beth bynnag, ac yn gwbl haeddiannol," meddai.

"Mae e 'di dyfarnu'n dda yn Cwpan y Byd, mae 'di dyfarnu'n dda dros y blynyddoedd diwetha'.

"A fi'n credu, pan y'ch chi wedi dyfarnu rownd derfynol unwaith, dwi ddim yn credu ddylech chi neud e yr ail waith."

'Fodlon fy myd'

Y Cymro 48 oed o Fynyddcerrig wnaeth ddyfarnu rownd derfynol 2015 yn Twickenham, pan roedd Seland Newydd yn fuddugol yn erbyn Awstralia.

"Fy uchelgais i yn y Cwpan y Byd yma oedd dod mas yma a dyfarnu mor dda â gallen i, a bo' fi'n 'neud rownd gynderfynol - a dyna yn gwmws beth dwi 'di 'neud.

"Dwi'n gwbl fodlon fy myd."

image copyrightGetty Images
image captionDywed Nigel Owens ei fod yn "gwbl fodlon" ar ôl cael dyfarnu gêm gynderfynol yn Japan eleni

Dywedodd ei fod wedi mwynhau pob un o'r chwe gêm y dyfarnodd yn Japan ond bod yna "ddau uchafbwynt" hyd yma, gan gynnwys "yr anrhydedd" o ddyfarnu'r gêm agoriadol rhwng y tîm cartref a Rwsia.

"Mae'r gêm agoriadol yn rhywbeth sbesial," meddai. "Mae'n anrhydedd i neud e, yn debyg iawn i rownd derfynol.

"Prin iawn yw'r dyfarnwyr sy'n cael y cyfle a'r anrhydedd o'i 'neud e."

Yr uchafbwynt arall, meddai, oedd y "gêm enfawr" pan gurodd Lloegr y Crysau Duon, a'r ffaith bod "pawb yn trafod y gêm, neb yn trafod y dyfarnwr, felly chi'n gw'bod bod chi 'di 'neud eich swydd".

Y dyfodol

Bydd Owens yn dyfarnu gêm Cymru yn erbyn y Barbariaid ddiwedd Tachwedd yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

"Dwi'n mynd i ddyfarnu tan ddiwedd y tymor yn bendant ar y lefel ryngwladol, gobeithio," meddai.

"Dwi'n dal yn mwynhau fe... tra bo' fi dal yn 'neud fy ngore ar y cae 'na i'r chwaraewyr ac i'r gêm, dwi'n mynd i ddal i fwynhau i ddyfarnu.

"'Wy'n gobeithio fydda i'n dal yn dyfarnu yn y Chwe Gwlad - fyddai'n ffeindio mas o fewn yr wythnos neu ddwy nesa'.

"Wedyn gawn ni weld pan fydd y tymor yn dod i ben pryd bydd y penderfyniad... mai hwn fydd y tymor ola' neu falle'r tymor ar ôl hynny."

Straeon perthnasol