Oriel luniau: Welsoch chi'r machlud trawiadol wythnos yma?

Machlud Image copyright Sharon Jones
Image caption Ynys Enlli o'r tir mawr

O'r de i'r gogledd, roedd machlud trawiadol ar draws Cymru neithiwr a nifer fawr o Gymry - boed yn eu gwaith neu'n hamddena - wedi cofnodi'r achlysur gyda'u camerau.

Image copyright Iolo Penri
Image caption Y ffotograffydd Iolo Penri dynnodd y llun yma drwy ffenest yn edrych dros Gastell Bach, Caernarfon
Image copyright Delwedd
Image caption Nid pob swyddfa sydd efo golygfa cystal â hon - llun wedi ei dynnu o swyddfa cwmni Delwedd yn Noc Fictoria, Caernarfon
Image copyright Mari Huws, Warden Enlli
Image caption Tydi golygfa 360º o swyddfa awyr agored warden newydd Ynys Enlli ddim yn rhy ffôl chwaith
Image copyright Walter Lloyd Jones
Image caption Yr Afon Mawddach yn llyncu'r haul rhwng Y Bermo a Dolgellau
Image copyright Llinos Rowlands
Image caption Y goleuadau traffig yr un lliw a'r awyr yn Llwyngwril, Meirionnydd
Image copyright Angharad Penrhyn
Image caption Goleuo'r ffordd wrth gerdded y ci ym Men'rallt, Machynlleth...
Image copyright Angharad Penrhyn
Image caption ...a'r olygfa tu hwnt i'r goedwig
Image copyright Rose Voon
Image caption Yn Aberystwyth, roedd yr awyr coch yn rhoi naws iasol i'r gofeb rhyfel
Image copyright Carwyn Tywyn
Image caption Yr un machlud, ond yng Nghaerfyrddin - a'r olygfa tu allan i swyddfa Carwyn Tywyn uwchben yr Afon Tywi yng Nghaerfyrddin

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig