Coes prosthetig 'am wneud gwahaniaeth enfawr'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Helpu fy merch i redeg go iawn, nid cerdded yn gyflym'

4 Rhagfyr 2019 Diweddarwyd 16:52 GMT

Bydd cronfa newydd fydd yn galluogi plant a phobl ifanc dan 25 oed i gael coesau prosthetig chwaraeon arbenigol yn gwneud "gwahaniaeth enfawr", yn ôl mam merch fach o Brestatyn.

Oherwydd cyflwr prin, bu'n rhaid i Elizabeth Roberts gael llawdriniaeth i dynnu ei choesau pan roedd yn fabi.

Mae hi bellach yn bump oed ac "wrth ei bodd" gyda'i choesau prosthetig pinc.

Ond er bod y rheiny'n caniatáu iddi gerdded a neidio ar drampolîn, dydy hi ddim yn gallu rhedeg mor gyflym â'i ffrindiau na'i brawd bach dyflwydd oed, medd ei mam.

Y llynedd fe wnaeth Rebecca Roberts ddeisebu Llywodraeth Cymru gan alw am drefn debyg i un Lloegr i sicrhau cyfarpar prosthetig chwaraeon i blant.

Mae hi nawr wedi croesawu'r newyddion "anhygoel" y bydd £417,000 ar gael bob blwyddyn o fis Ebrill ymlaen i ariannu staff a chyfarpar mewn canolfannau arbenigol yng Nghaerdydd, Abertawe, a Wrecsam.