Ateb y Galw: Yr awdur Angharad Tomos

Published
image copyrightAngharad Tomos

Yr awdur ac ymgyrchydd Angharad Tomos sy'n Ateb y Galw'r wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Linda Brown yr wythnos diwethaf.

Angharad sydd tu ôl i'r cymeriadau hoffus yng Ngwlad y Rwla, sydd wedi diddanu plant Cymru ers degawdau. Mae hi hefyd yn ymgyrchydd dros yr iaith.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Bod yn yr ysbyty yn bedair oed i dynnu fy adenoids efo fy nol, Eurwallt. Roedd fy ngwely wrth y ffenest, a'm hofn pennaf y byddai Eurwallt (neu fi) yn disgyn drwy'r ffenest.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Omar Sharif (wedi gwylio Doctor Zhivago).

image copyrightGianni Ferrari
image captionGeraldine Chaplin ac Omar Sharif yn y ffilm Doctor Zhivago yn 1965

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Torri ar draws arwerthiant crand o dai Cymru yn Llundain efo corn siarad. Trefnwyd fod cantores opera yn dod i sefyll wrth f'ymyl i foddi fy llais, ac yn lle derbyn ei bod wedi fy nhrechu, mi wnes i ddal ati i baldaruo yn fy Saesneg bratiog, a chwarddodd pawb ar fy mhen.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Yn ffilm ddiweddaraf Ken Loach, Sorry We Missed You.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes, lot. Bod yn ddiamynedd a phwdu yw dau ohonynt.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Brynllidiart, y tŷ uchaf yn Nyffryn Nantlle ar ochr Cwm Silyn - cartref dau brifardd, Silyn a'i nai, Mathonwy Hughes. Mae mor dawel yno, ac er fod y lle yn adfail, dwi'n dychmygu sut oedd y lle ganrif yn ôl. Mae'r olygfa oddi yno yn anhygoel - o'r Wyddfa ar draws y dyffryn i Ben Llŷn.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

O ran teimlo dyfnderoedd anobaith a gorfoledd pur, anodd curo noson canlyniadau refferendwm 1997, pan ddaeth cynulliad i Gymru yn ffaith.

media caption"Gobaith, anobaith ac yna gorfoledd." Adroddiad newyddion am ganlyniadau'r refferendwm datganoli ym 1997

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Styfnig, aflonydd a bwrdfrydig.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Volver gan Pedro Almodóvar. Gwyliwch hi a gweld!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Mary Silyn, i'w holi am gymaint o'r gwaith arloesol a wnaeth efo Cymdeithas Addysg y Gweithwyr wedi 1930.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Roedd hen, hen, hen daid i mi yn un o'r gweinidogion oedd yn gweddïo efo Dic Penderyn cyn iddo fynd at y grocbren.

O archif Ateb y Galw:

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Hoffwn wireddu breuddwyd oes o hedfan mewn balŵn, a fyddai dim ots wedyn petawn yn disgyn allan!

Beth yw dy hoff gân a pham?

Myn Mair, hen gân Plygain - am ei bod mor hynafol, ac yn ffordd ryfeddol o deithio drwy amser.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Byth yn cymryd cwrs cyntaf, sosij a thatws a grefi yn ginio a dau bwdin - pwdin reis Mam a crymbl 'fala. (Mam oedd cogydd gorau'r bydysawd.)

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Sylvia Pankhurst, oedd yn dipyn gwell dynes na'i mam.

image copyrightTopical Press Agency
image captionY swffraget, Sylvia Pankhurst (canol), yn cael ei rhyddhau o'r carchar ym mis Mai 1921

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Iwan Fôn

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig