Cwis Mawr y Ddegawd: Rhan 2

  • Cyhoeddwyd

Mae hi'n ddiwedd y ddegawd, felly dyma ail ran ein cwis i nodi diwedd y flwyddyn ac edrych ymlaen at y nesaf drwy ddathlu'r 10 mlynedd aeth heibio.

Faint ydych chi'n ei gofio am beth ddigwyddodd rhwng 2015 a 2019?

Hefyd o ddiddordeb:

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw