Carcharu 18 am gyflenwi cyffuriau o Lerpwl i Bowys

 • Cyhoeddwyd
Dedfrydu deunawFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 18 o bobl eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe

Mae 18 o bobl wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o dros 100 mlynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi gwerth £1.1m o gyffuriau dosbarth A i Bowys.

Roedd y criw wedi defnyddio ceir a threnau i gario heroin a chocên i Gymru o Lerpwl dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner, yn ôl erlyniad.

Fe wnaethon nhw hefyd symud pobl ifanc bregus o ogledd-orllewin Lloegr i oruchwylio delio'r cyffuriau.

Pan oedd llwyth newydd o gyffuriau yn cyrraedd Powys roedd y criw yn gyrru negeseuon at ddefnyddwyr yn rhoi gwybod iddyn nhw.

Cafodd y diffynyddion eu dedfrydu dros gyfnod o bedwar diwrnod yn Llys y Goron Abertawe yr wythnos hon, wedi iddyn nhw oll bledio'n euog i gyflenwi heroin a chocên.

Bydd un diffynnydd arall yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.

Targedu'r 'ffynhonnell'

Cafodd ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys - Ymgyrch Regent - ei gynnal o Awst 2016 nes Awst 2018.

Fe wnaeth y Barnwr Geraint Walters canmol y llu am beidio bodloni ar ddal delwyr cyffuriau, ond eu bod hefyd wedi targedu'r "ffynhonnell".

Clywodd y llys bod gan y criw ddau bencadlys ym Mhowys - cartref Anthony Butterworth yn Y Drenewydd a chartref Anthony Byrne a Rebecca Lloyd yn Llandrindod.

Dywedodd yr heddlu bod "cynnydd sylweddol" mewn troseddu ger y lleoliad yn Llandrindod a bod rhieni yn yr ardal yn atal eu plant rhag chwarae yn yr ardal oherwydd hynny.

Ychwanegon nhw fod cymdogion wedi dod allan i'r stryd a "chymeradwyo'r heddlu" pan gafodd aelodau'r criw eu harestio.

Clywodd y llys bod dyn ifanc, Simon Davies, wedi marw yn Llandrindod yn 2017 o ganlyniad i gymryd cyffuriau oedd wedi'u cyflenwi gan y criw.

Y dedfrydau'n llawn

 • Anthony Andrew Byrne, 34, Llandrindod - 12 mlynedd o garchar;
 • Rebecca Lloyd, 35, Llandrindod - naw mlynedd ac wyth mis;
 • Michael Williams, 20, Lerpwl - wyth mlynedd;
 • David Cledwyn Jones. 59, Llanandras - wyth mlynedd;
 • Clive Phillips, 45, Llanfair-ym-muallt - saith mlynedd a dau fis;
 • Ryan Langshaw, 21, dim cyfeiriad - chwe blynedd a chwe mis;
 • Nigel Barnett, 44, Llandrindod - chwe blynedd;
 • David Brown, 35, Trefaldwyn - chwe blynedd;
 • Anthony James Butterworth, 52, Y Drenewydd - pum mlynedd;
 • Hazee Pardoe Wedge, 24, Llandrindod - pedair blynedd;
 • Daniel Putterill, 22, Lerpwl - pedair blynedd;
 • Karl O'Hara, 28, Lerpwl - tair blynedd a naw mis;
 • Johann Hughes, 45, Rhaeadr Gwy - tair blynedd a saith mis;
 • Jack Chew, 20, Lerpwl - tair blynedd a saith mis;
 • Jack Ross, 22, Lerpwl - tair blynedd a chwe mis;
 • Merlin Bonner, 30, Llandrindod - tair blynedd a phedwar mis;
 • Danielle Edith Wye, 29, Y Drenewydd - tair blynedd a dau fis;
 • Nathan Duringer, 19, Lerpwl - tair blynedd a dau fis.

Bydd un diffynnydd arall - Ryan Jolly - yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.