Aelodau seneddol yn cefnogi mesur Brexit Boris Johnson

  • Cyhoeddwyd
Boris JohnsonFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Boris Johnson wedi dadlau y byddai pasio ail ddarlleniad y mesur yn galluogi i'r DU "symud ymlaen"

Mae aelodau seneddol wedi cefnogi cynllun Boris Johnson fyddai'n golygu bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr.

Fe wnaeth 358 bleidleisio o blaid Mesur yr UE (Cytundeb Ymadael), gyda 234 yn ei wrthwynebu.

Bydd y mesur nawr yn symud ymlaen i wynebu craffu pellach yn Nhŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a fyddan nhw'n argymell y dylai'r Cynulliad rhoi cydsyniad i'r ddeddf.

Byddai'r mesur hefyd yn atal y llywodraeth rhag ymestyn y cyfnod trawsnewid - ble mae'r DU wedi gadael yr UE ond yn dilyn nifer o'i reolau - yn bellach na 2020.

Y disgwyl oedd y byddai'r mesur yn cael ei basio heb broblem wedi i'r Ceidwadwyr ennill mwyafrif o 80 sedd yn yr etholiad cyffredinol yr wythnos ddiwethaf.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Yn gynharach, roedd y Prif Weinidog wedi dadlau y byddai pasio ail ddarlleniad y mesur yn galluogi i'r DU "symud ymlaen".

Roedd arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn wedi dweud wrth ASau ei blaid i bleidleisio yn erbyn y mesur, gan ddweud bod "ffordd well a thecach" o adael yr UE.

Fe wnaeth ASau hefyd gefnogi'r amserlen ar gyfer trafodaeth bellach ar y mesur dros dridiau pan fyddan nhw'n dychwelyd ar ôl y Nadolig - ar 7, 8 a 9 Ionawr.

Mae'r llywodraeth yn dweud eu bod yn benderfynol y bydd y mesur yn troi'n gyfraith cyn y dyddiad mae'r DU i fod i adael yr UE, sef 31 Ionawr.

Sêl bendith Cymru?

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried beth fydd ei argymhelliad i'r Cynulliad o safbwynt cymeradwyo'r ddeddf.

Ym mis Hydref, fe bleidleisiodd y Cynulliad i wrthwynebu cytundeb Mr Johnson, gyda'r prif weinidog Mark Drakeford yn ei ddisgrifio fel "cytundeb gwael i Gymru".

Ond dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y mesur newydd yn cynnwys "newidiadau y bydd rhaid i ni eu hystyried".

Dywedodd y llefarydd: "Ar ôl ystyried y newidiadau sylweddol, fe fyddwn ni wedyn yn gwneud argymhelliad i'r Cynulliad Cenedlaethol cyn iddo ddychwelyd o'r egwyl."