Dyn o Sir Gâr yn cyfaddef cael gwenwyn yn ei feddiant

  • Cyhoeddwyd
Trimasaran
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Russell Wadge ei arestio gan swyddogion gwrthderfysgaeth ar Fferm Baglan yn Nhrimsaran

Mae dyn o Sir Gaerfyrddin wedi pledio'n euog i bum trosedd dan y Ddeddf Gwenwynau.

Cafodd Russell Wadge, 57, ei arestio gan swyddogion gwrthderfysgaeth ar Fferm Baglan yn Nhrimsaran ym mis Mehefin.

Yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener plediodd yn euog i fod â nifer o sylweddau rheoledig yn ei feddiant heb fod â thrwydded.

Roedd y sylweddau hynny'n cynnwys pum math gwahanol o seianid (cyanide).

Cafodd Wadge ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad sydd eto i'w bennu.