Teyrngedau i gyn-gyfarwyddwr CPD Porthmadog, Dafydd Wyn Jones

Published
image copyrightMabon ap Gwynfor
image captionDafydd Wyn Jones gyda'r AS Liz Saville Roberts ar Y Traeth - cartref CPD Porthmadog

Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i gyn-gyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Porthmadog, Dafydd Wyn Jones, sydd wedi marw yn 71 oed.

Bu Mr Jones - a oedd yn cael ei adnabod fel Stan - hefyd yn rhedeg siop Recordiau Cob ym Mhorthmadog.

Roedd yn dad i'r canwr Ywain Gwynedd, a wnaeth gynrychioli Porthmadog ei hun fel chwaraewr.

Mae hefyd yn gadael ei wraig, Linda a'i ferch, Tracey.

"Gyda chryn boen, derbyniwyd y newyddion am farwolaeth sydyn Dafydd Wyn Jones yn hwyr [ddydd Gwener]," meddai datganiad ar wefan y clwb.

"Roedd Dafydd yn un o gyfarwyddwyr y clwb. Brawychwyd ardal gyfan gyda'r newyddion ac estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â Linda, Yws a'r teulu cyfan yn eu colled enfawr.

"Ysgwydwyd pawb ohonom yn y clwb gyda sydynrwydd y newyddion."

'Cyfraniad anferth'

Ychwanegodd: "Mae'n rhy fuan, ac mae pawb yn ei chael yn anodd, i brosesu'r newyddion, inni werthfawrogi'n llawn gyfraniad anferth Dafydd i glwb lle bu yn bresenoldeb mor bwysig am gyfnod mor hir.

"Bu yn hollol allweddol i'r datblygiadau mawr sydd wedi digwydd ar y Traeth dros y blynyddoedd diwethaf ac yn brwydro ar hyd yr amser i sefydlu'r clwb ar seiliau ariannol cadarn.

"Yn fwy na dim roedd yn gefnogwr, a hynny am 60 mlynedd a mwy ac roedd yn bresenoldeb rheolaidd mewn gemau'r clwb ar Y Traeth ac oddi cartref. Roedd ei lais optimistaidd bob amser yn ein cynnal a chodi ein calonnau.

"Bydd yna golled enfawr, fel swyddog o'r clwb ond yn bennaf byddwn yn ei golli fel ffrind i bawb ar Y Traeth."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywedodd Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts ar Twitter: "Mae'r newyddion ein bod wedi colli Dafydd Wyn yn wirioneddol drist, ac rwyf yn trysori'r atgofion ohono: gwladgarwr, cenedlaetholwr, dyn ei fro a'i bobl.

"Pob cydymdeimlad â Linda a'r teulu ar amser anodd."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Pynciau Cysylltiedig