Rhybudd am stormydd fore Mawrth

 • Cyhoeddwyd
rhybudd stormFfynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am stormydd ar draws y de fore Mawrth, 24 Rhagfyr.

Mae disgwyl i gawodydd trymion gyda mellt a tharanau ledu o'r dwyrain yn ystod y bore.

Bydd hynny'n cynnwys cenllysg a gwyntoedd allai hyrddio ar gyflymder o 60mya.

Mae difrod i adeiladau gan y mellt yn debygol, a bydd amodau gyrru yn anodd.

Gallai fod oedi ar deithiau trafnidiaeth gyhoeddus, ac mae bygythiad hefyd i gyflenwadau trydan a gwasanaethau eraill.

Fe ddaw'r rhybudd i rym am 05:00 gan bara tan 13:00, gan effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg