Staff yn helpu trefnu priodas mewn ysbyty

Hospital staff with married couple Image copyright Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
Image caption Fe wnaeth staff yr ysbyty ymuno yn nathliadau'r teulu

Mae claf sydd â salwch angheuol wedi priodi ei phartner mewn ysbyty yn y gogledd ar Noswyl Nadolig.

Fe wnaeth staff Ysbyty Gwynedd ym Mangor helpu drefnu priodas o fewn ychydig ddyddiau ar gyfer Duane a Lynda Bailey.

Fe wnaeth rhan o Ward Ffrancon gael ei defnyddio ar gyfer seremoni briodas y cwpwl o Ben-y-groes, Gwynedd.

Yn wreiddiol, roedd y ddau wedi bwriadu priod yn gynharach eleni.

Dywedodd Mr Bailey: "Roedd hwn yn ddiwrnod arbennig i ni, a heb help y staff byddai byth wedi digwydd."

Image copyright Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
Image caption Rheolwr y ward Delyth Kotkowicz yn helpu'r briodferch i baratoi

Yn ogystal ag addurno'r ward, y staff hefyd wnaeth y gacen briodas ar gyfer y cwpl sydd wedi bod gyda'i gilydd am 21 o flynyddoedd.

"Fe wnaeth y staff fynd i gymaint o drafferth i sicrhau fod y diwrnod yn un perffaith," meddai Mr Bailey.

"Fe wnaethant helpu Lynda baratoi a sicrhau bod rhan o'r ward wedi neilltuo ar gyfer y seremoni.

"Roedd o'n hyfryd fod y staff yn gallu ymuno gyda'r teulu a ffrindiau i wylio'r briodas."

Pynciau Cysylltiedig