Llofruddiaeth Fairbourne: Mwy o amser i holi dyn

Published
image copyrightGoogle

Mae ditectifs wedi cael 36 awr ychwanegol i holi dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi digwyddiad ar Ddydd Nadolig.

Cafodd yr heddlu eu galw i Rhodfa Francis yn Fairbourne lle daethon nhw o hyd i fenyw 74 oed gydag anafiadau difrifol.

Er gwaeth'u hymdrechion bu farw'r fenyw yn y fan a'r lle, ac fe gafodd dyn 75 oed ei arestio ar amheuaeth o'i lladd.

Fe ymddangosodd gerbron ynadon Llandudno ddydd Gwener lle cafodd yr heddlu ganiatâd i'w gadw yn y ddalfa a'i holi am 36 awr yn ychwanegol.

Mae swyddfa digwyddiad difrifol wedi ei sefydlu yng ngorsaf heddlu Caernarfon, ac mae swyddogion arbenigol yn cefnogi aelodau teulu'r fenyw fu farw.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol