Llofruddiaeth Fairbourne: Mwy o amser i holi dyn

  • Cyhoeddwyd
Rhodfa Francis, FairbourneFfynhonnell y llun, Google

Mae ditectifs wedi cael 36 awr ychwanegol i holi dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi digwyddiad ar Ddydd Nadolig.

Cafodd yr heddlu eu galw i Rhodfa Francis yn Fairbourne lle daethon nhw o hyd i fenyw 74 oed gydag anafiadau difrifol.

Er gwaeth'u hymdrechion bu farw'r fenyw yn y fan a'r lle, ac fe gafodd dyn 75 oed ei arestio ar amheuaeth o'i lladd.

Fe ymddangosodd gerbron ynadon Llandudno ddydd Gwener lle cafodd yr heddlu ganiatâd i'w gadw yn y ddalfa a'i holi am 36 awr yn ychwanegol.

Mae swyddfa digwyddiad difrifol wedi ei sefydlu yng ngorsaf heddlu Caernarfon, ac mae swyddogion arbenigol yn cefnogi aelodau teulu'r fenyw fu farw.