Gwirfoddolwyr yn helpu adennill £100,000 o fudd-daliadau

  • Cyhoeddwyd
Kay Harris ac Alan Short
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kay Harris ac Alan Short yn dweud eu bod wedi helpu rhai pobl i hawlio tua £10,000

Mae grŵp o wirfoddolwyr yn dweud eu bod wedi helpu cannoedd o bobl i adennill dros £100,000 o fudd-daliadau oedd heb eu talu.

Dywedodd Alan Short a Kay Harris eu bod yn poeni y byddai rhai pobl yn marw cyn derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth - y prif fudd-dal salwch - oedd yn ddyledus iddyn nhw.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn amcangyfrif y bydd yn talu cyfanswm o £610m o ganlyniad i dandaliadau.

Dywedodd y DWP bod 700 o'i staff yn ailasesu 600,000 o achosion.

'Pobl wedi cael digon'

"Fe ddechreuon ni ar ôl sylweddoli ar raddfa'r broblem, ac fe wnaeth e' daro ni y gallai rhai farw cyn derbyn yr arian sy'n ddyledus iddyn nhw," meddai Mrs Harris, o Ben-y-bont ar Ogwr.

Mae mwyafrif yr achosion dan sylw yn dyddio 'nôl i rhwng 2011 a 2014, pan gafodd rhai pobl ddim eu hystyried ar gyfer rhai budd-daliadau roedden nhw'n gymwys amdanynt.

Dywedodd y DWP ei bod wedi ad-dalu £552m hyd yma, gyda phobl yn adennill £6,000 ar gyfartaledd.

Ffynhonnell y llun, Sue Leader
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alan Short, Sue Leader a Kay Harris wedi bod yn helpu pobl i hawlio'r budd-dal sy'n ddyledus iddyn nhw

Dywedodd Mr Short eu bod wedi helpu rhai pobl i hawlio tua £10,000.

Ychwanegodd Mrs Harris: "Doedd ganddyn nhw ddim arian ar gyfer trydan a nwy, fe wnaeth rhai pobl ddweud wrthym ni eu bod wedi ystyried lladd eu hunain.

"Roedden nhw wedi cael digon, a dyna sydd wedi ein hysgogi i barhau i helpu."

Dywedodd llefarydd ar ran y DWP: "Rydyn ni'n cymryd hyn o ddifrif - gyda dros 700 o bobl yn parhau i weithio'n galed i setlo achosion."