Hyfforddwr gymnasteg 'wedi rhoi camerâu mewn ystafell newid'

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon

Mae hyfforddwr gymnasteg a chyn-fedalydd yng Ngemau'r Ynysoedd wedi cyfaddef i 13 cyhuddiad o voyeuriaeth ar ôl gosod camerâu mewn ystafell newid.

Clywodd ynadon yng Nghaernarfon fod Daniel Anthony Chadwick-Jones, 29, wedi rhoi'r camerâu mewn toiledau oedd yn cael eu defnyddio gan gystadleuwyr gymnasteg.

Doedd y rheiny gafodd eu recordio ddim yn ymwybodol o hynny, meddai'r erlynydd Sarah Marsh, ac roedd dau ohonyn nhw'n 17 oed.

Digwyddodd y troseddau yn 2018 a 2019, ac fe wnaeth yr erlyniad alw am i Chadwick-Jones, o Bretton yn Sir y Fflint, gael ei ddedfrydu yn llys y goron oherwydd difrifoldeb yr achos.

Dywedodd Simon Sargent ar ran yr amddiffyniad fod y diffynnydd yn derbyn difrifoldeb yr achos, a bod ei ble o euogrwydd yn "rhyddhad" iddo ef a'r rheiny sydd wedi'u heffeithio.

Cafodd Chadwick-Jones ei ryddhau ar fechnïaeth nes iddo ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon yn ddiweddarach yn y mis i gael ei ddedfrydu.

Fe wnaeth Daniel Chadwick-Jones gystadlu dros Ynys Môn mewn gymnasteg yng Ngemau'r Ynysoedd yn 2017 yn Gotland, gan ddychwelyd gydag un fedal arian.