Busnesau Bangor yn galw am gymorth wedi tân Stryd Fawr

  • Cyhoeddwyd
Tân Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn ymateb i'r tân yn gynnar ddydd Mawrth 17 Rhagfyr

Mae perchnogion busnesau ym Mangor sydd wedi eu heffeithio yn dilyn tân mewn adeilad cyn y Nadolig yn galw am gymorth, gan fod llai o gwsmeriaid yn galw i'w siopau.

Mae rhan o'r stryd fawr, ger Cadeirlan Bangor, ar gau i draffig ers y tân mewn fflat uwchben bwyty Noodle One ar 17 Rhagfyr.

Ddydd Gwener fe gyhoeddodd Cyngor Gwynedd fod disgwyl i ran o'r stryd fod ar gau i draffig am rai wythnosau eto wrth i waith fynd rhagddo i sefydlogi dau adeilad.

Yn ôl Cyngor Gwynedd mae'n "debyg" y bydd y gwaith, sy'n cynnwys symud malurion o'r safle gyda chraen, yn "cymryd tan y Pasg i'w gwblhau".

Cynnig parcio am ddim?

Yn ôl perchnogion sawl busnes ar hyd y darn o'r stryd sydd wedi ei effeithio, mae angen i Gyngor Gwynedd ystyried cynnig cymorth.

Mae Carys Davies yn berchennog ar fusnes So Chic. Dywedodd wrth Cymru Fyw: "Mae cau y ffordd i draffig wedi effeithio arna ni, achos mae na lai o footfall wedi bod.

"Ac ers iddi gau mae pobl yn meddwl fod yn lôn ar gau i bawb, ond mae hi ar agor i gerddwyr.

"Dwi'n deall erbyn hyn na fydd y ffordd ar agor i draffig tan y Pasg - sydd yn andros o hir. Mis Chwefror oeddwn i wedi ei glywed yn wreiddiol, ond bellach mae am fod yn Basg cyn iddi agor."

Disgrifiad o’r llun,
Mae sgaffaldiau'n diogelu'r ddau adeilad ers y tân

Ychwanegodd: "Mi fyddwn i'n croesawu gostyngiad mewn trethi busnes i fusnesau sydd wedi cael eu heffeithio - mae unrhyw beth yn mynd i helpu.

"Beth am gael parcio am ddim dros dro i gwsmeriaid? Ella parcio am ddim rhwng 11:00 a 15:00? Neu 11:00 a 16:00 bob dydd i siopwyr? Mi fasa hynny yn help."

Llai o dreth yn 'andros o help'

Busnes arall sydd wedi ei effeithio ydy bar a bwyty Fat Cat. Dywedodd y rheolwr wrth Cymru Fyw: "Mae wedi effeithio dim just ni ond y busnesau ar hyd y ffordd hefyd.

"Mae wedi creu trafferthion i fusnesau sydd yn derbyn nwyddau ar hyd y ffordd a traffig cerddwyr ar hyd y ffordd hefyd.

"Roeddwn i'n meddwl y byddai'r ffordd ar gau am fisoedd lawer o achos y nifer o sgaffaldiau sydd wedi eu codi ar yr adeilad aeth ar dân, a'r difrod i'r adeilad.

"Mi fyddai gostyngiad mewn trethi yn andros o help i fusnesau, er ein bod ni'n lwcus am ein bod ni'n gallu derbyn nwyddau o'r maes parcio yn y cefn - ond dydy bob busnes ddim mor lwcus."

Ffynhonnell y llun, PLAID CYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hywel Williams AS a Sian Gwenllian AC yn galw am gymorth i fusnesau

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi galw ar y cyngor i ystyried mesurau dros dro i gefnogi busnesau sydd wedi eu heffeithio, gan gynnwys torri trethi busnes dros dro i fusnesau'r stryd fawr.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedon nhw: "Mae rhai busnesau stryd fawr Bangor wedi bod mewn cysylltiad â ni i fynegi pryder am eu sefyllfa, yn dilyn cau'r stryd fawr i draffig oherwydd y tân diweddar.

"O ystyried yr effaith ar fusnesau lleol, rydym wedi gofyn i'r cyngor edrych ar ba fesurau amgen dros dro y gellir eu rhoi mewn lle i helpu i leddfu'r pwysau ar fusnesau lleol, o ran darparu rhyddhad ariannol a threfniadau traffig wrth gefn."

Cymorth ceisiadau

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd, fod yr awdurdod yn fodlon cynnig cymorth i fusnesau sydd am baratoi ceisiadau am ostyngiad mewn trethi busnes yn dilyn yr anghyfleustra.

"Wrth gwrs fe all y cyngor fedru helpu busnesau i fod yn paratoi ceisiadau i'r Swyddfa Brisio i fod yn cwtogi cyfraddau trethi.

"O dan Lywodraeth Cymru mae'r penderfyniad yna'n cael ei wneud ond allwn ni helpu ein busnesau i ddod a ceisiadau at ei gilydd gyda'r dystiolaeth angenrheidiol i fod yn cefnogi'r ceisiadau hynny."

Mae'r cyngor yn pwysleisio bod pob busnes stryd fawr arall yn parhau ar agor a bod traffig yn dal yn gallu cyrraedd rhan uchaf y Stryd Fawr trwy Lôn Pobty.