Prifysgol yn penodi Carwyn Jones yn Athro'r Gyfraith

Carwyn Jones Image copyright Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi cyn Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn Athro'r Gyfraith.

Bydd yn ymuno ag Adran Y Gyfraith a Throseddeg y brifysgol yn rhan amser cyn rhoi'r gorau ar fod yn AC Pen-y-bont ar Ogwr ar ddiwedd y Cynulliad presennol yn 2021.

Dywed y brifysgol y bydd "yn cynnal darlithoedd ac yn cyfrannu at y drafodaeth ehangach ar gyfraith gyhoeddus a chyfansoddiadol" yn ei rôl newydd.

Dywedodd Mr Jones bod hi'n "anrhydedd fawr" i gael ei benodi i'r gadair ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn cyfnod "o newid mawr iawn yn hanes cyfraith gyfansoddiadol Cymraeg a Phrydeinig".

Ychwanegodd: "Mae gen i atgofion gwych o Aber fel myfyriwr ac mae'r Brifysgol yn agos iawn at fy nghalon.

Dywedodd Pennaeth yr Adran y Gyfraith a Throseddeg, Yr Athro Emyr Lewis y bydd y penodiad "yn cyfoethogi profiad dysgu ein myfyrwyr... ac yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i'r cyfansoddiad Prydeinig mewn cyfnod sydd â photensial o newid mawr".