Teulu Conner Marshall 'i barhau â'r frwydr am newid'

  • Cyhoeddwyd
Conner Marshall
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Conner Marshall ei guro i farwolaeth gan David Braddon mewn parc carafanau

Mae rhieni bachgen gafodd ei ladd gan droseddwr wedi dweud y byddan nhw'n parhau â'u brwydr i "stopio pethau fel hyn rhag digwydd".

Cafodd David Braddon ei garcharu am oes ar ôl curo Conner Marshall, 18, i farwolaeth ym mharc carafanau Trecco Bay ym Mhorthcawl yn 2015.

Yn y cwest i farwolaeth Mr Marshall roedd y crwner yn feirniadol o'r oruchwyliaeth "annigonol" a roddwyd i'r gweithiwr achos oedd yn gyfrifol am Braddon.

Roedd Braddon, 26, dan oruchwyliaeth am droseddau cyffuriau ac ymosod ar swyddog heddlu pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

'Rhaid cael newid'

Dywedodd y crwner fod y gweithiwr achos, Kathryn Oakley, "wedi ei llorio gan ei hachosion a llwyth gwaith" yn ystod ei chyfnod yn goruchwylio Braddon.

Ond ychwanegodd nad oedd "modd rhagweld na darogan, heb sôn am atal, y farwolaeth".

Wrth siarad ar BBC Radio Wales ddydd Sadwrn dywedodd mam Conner, Nadine Marshall nad oedd brwydr y teulu ar ben yn dilyn canlyniad y cwest.

"Mae'n ddyletswydd arnom ni, mae gennym ni hawl i fod eisiau parhau i weiddi a dyna beth wnawn ni," meddai.

Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd David Braddon ei garcharu am oes am lofruddio Conner Marshall

Ychwanegodd ei gŵr Richard: "Os ydyn ni'n llwyddo i newid un peth, os allwn ni achub un teulu rhag mynd drwy beth rydyn ni wedi mynd drwyddo wedyn bydd y frwydr werth e.

"Mae'n rhaid cael newidiadau i atal pethau fel hyn rhag digwydd."

Wrth ymateb i ganlyniad y cwest dywedodd Ian Barrow, cyfarwyddwr Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru: "Roedd hon yn drosedd erchyll ac rydym yn cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau Conner Marshall.

"Tra bod y crwner wedi canfod nad oedd modd osgoi marwolaeth Conner, does dim dwywaith nad oedd goruchwyliaeth prawf David Braddon yn ddigon da.

"Rydym nawr wedi cymryd y cyfrifoldeb o reoli'r holl droseddwyr sydd wedi eu rhyddhau ar drwydded oddi wrth Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ac mae 800 o swyddogion prawf ychwanegol yn derbyn hyfforddiant ar draws Cymru a Lloegr fydd o gymorth i wella diogelwch cyhoeddus."