Ymgyrch Pallial: Carcharu dyn am 24 mlynedd am gam-drin merched

  • Cyhoeddwyd
LlysFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron yr Wyddgrug, lleoliad yr achos yn erbyn John Davies y llynedd

Mae cyn-weithiwr cartref plant wedi ei garcharu am 24 mlynedd am gam-drin tair merch yn rhywiol rhwng 1975 a 2007.

Cafodd John Davies, 61, ei garcharu ddydd Llun yn dilyn achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug ym mis Rhagfyr.

Cafwyd yn euog o bedwar cyhuddiad o dreisio, tri chyhuddiad o ymosod yn anweddus, dau gyhuddiad o anwedduster difrifol gyda phlentyn, a dau gyhuddiad o ymosodiadau rhyw.

Davies yw'r dyn cyntaf oedd yn destun Ymgyrch Pallial yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol i'w gael yn euog o gam-drin merched yn rhywiol.

Ymgyrch Pallial ydy'r enw ar yr ymchwiliad i honiadau o gamdriniaeth hanesyddol yn y gyfundrefn gofal yn y gogledd.

Honiadau

Daeth yr honiad cyntaf am ymddygiad Davies i law'r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2012.

Cafodd yr achwynydd ei threisio tra roedd Davies yn weithiwr gofal yng Nghartref Gofal South Meadows yn 1986.

Arferai wrando ar bryderon y ddioddefwraig a'i chynghori am ei pherthynas deuluol cyn ei chyfarfod mewn tafarndai tu allan i'r cartref gofal.

Dywedodd y ddynes wrth yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol fod Davies wedi addo iddi y byddai'n mynd a hi i weld ei theulu.

Ffynhonnell y llun, NCA

Ychydig cyn gwneud hynny fe dreisiodd Davies hi, ac yn fuan wedyn fe ymddiswyddodd o'i swydd yn y cartref gofal.

Daeth yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol yn ymwybodol o ddwy ddioddefwraig arall oedd wedi gwneud honiadau yn erbyn Davies. Nid oedd y ddwy yn rhan o'r sustem gofal.

Camdriniaeth

Cafodd un o'r dioddefwyr yma ei cham-drin gan Davies rhwng canol a diwedd y 1970au, ac fe gafodd y drydedd dioddefwraig ei cham-drin ym mis Mai 2007.

Dywedodd Philip Marshall o'r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol fod John Davies wedi rheoli ei ddioddefwyr i gredu fod ei berthynas gyda nhw'n un gyffredin, a'i fod "wedi manteisio ar ei ddioddefwyr pan oeddent yn rhy ifanc i ddeall eu bod yn cael eu niweidio".

Ychwanegodd fod y dioddefwyr oedd wedi rhannu atgofion poenus i swyddogion am y gamdriniaeth yr oedden nhw wedi ei ddioddef yn ifanc iawn yn rhyfeddol.

"Rwy'n gobeithio y gallant deimlo'n ddiogel nawr fod Davies dan glo a dwyn cysur o'r dyfarniad y mae wedi ei dderbyn."

Dechreuodd Ymgyrch Pallial yn 2012 ac mae 13 o bobl wedi eu cael yn euog o ganlyniad i'r ymgyrch.