Dim camau pellach wedi marwolaeth yn ardal Caerau, Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Lon-Yr-Efail, CaerauFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i Lon-Yr-Efail, Caerau ar 14 Mehefin 2019

Ni fydd camau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn dyn ifanc gafodd ei arestio'n dilyn marwolaeth dyn yng Nghaerdydd y llynedd.

Cafodd swyddogion eu galw i Lon-Yr-Efail yn ardal Caerau nos Wener, 14 Mehefin.

Er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys, bu farw Binh Thai Nguyen, 56, yn y fan a'r lle.

Cafodd dyn 18 oed ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn y digwyddiad a'i ryddhau ar fechnïaeth.

Mae'r dyn bellach wedi cael gwybod na fydd yn wynebu camau pellach yn dilyn ymchwiliad "trylwyr" gan yr heddlu.

Dywedodd Heddlu'r De fod gwraig Mr Nguyen wedi cael gwybod a'i bod yn "gefnogol o'r penderfyniad".

Bydd cwest i farwolaeth Mr Nguyen yn cael ei gynnal maes o law.