Stephen Crabb i gadeirio'r Pwyllgor Materion Cymreig

  • Cyhoeddwyd
Stephen CrabbFfynhonnell y llun, Reuters

Mae AS Preseli Penfro, Stephen Crabb wedi cael ei ddewis i olynu David Davies fel cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig.

Dywedodd Mr Crabb, yr unig AS i gael ei enwebu ar gyfer y rôl, ei fod "wrth ei fodd" ar ôl cael ei ddewis.

Daeth y swydd yn rhydd wedi i Mr Davies gael ei benodi'n is-weinidog yn Swyddfa Cymru yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

Gwaith y pwyllgor o ASau ydy craffu ar bolisïau Llywodraeth y DU sydd yn cael effaith ar Gymru.

Mae Stephen Crabb wedi bod yn AS ers 2005, ac fe dreuliodd gyfnodau fel Ysgrifennydd Cymru a'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau.

Ond fe ymddiswyddodd o'i rôl yn y cabinet ym mis Gorffennaf 2016 yn dilyn honiadau ei fod wedi gyrru negeseuon awgrymog i ddynes yn ei 20au.

Roedd wedi rhoi ei enw yn yr het ym mrwydr arweinyddol y Ceidwadwyr i olynu David Cameron fel prif weinidog, cyn penderfynu'n ddiweddarach i gefnogi Theresa May.