Athro wedi'i saethu gan wn aer yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Sant CadogFfynhonnell y llun, Google

Mae athro wedi ei anafu ar ôl cael ei saethu gan beled o wn aer oedd wedi ei saethu o du allan i safle ysgol gynradd yng Nghaerdydd.

Cafodd yr athro'r anaf yn ystod gweithgaredd ar ôl ysgol yn Ysgol Sant Cadog yn Llanrhymni brynhawn Llun.

Nid oedd yr anaf yn un difrifol ac fe ddywedodd yr ysgol fod y disgyblion wedi eu hebrwng o'r safle yn ddiogel yn syth wedi'r digwyddiad.

Dywed Heddlu De Cymru fod swyddogion yn trin y digwyddiad fel un "difrifol iawn", ac mae eu hymchwiliad yn parhau i geisio dod o hyd i'r sawl oedd yn gyfrifol.

Dywedodd datganiad ar y cyd rhwng yr ysgol a'r heddlu fod swyddogion o dîm plismona'r gymuned wedi cynyddu eu presenoldeb yn yr ardal, a bod y digwyddiad yn un prin.