Diflaniad Nantgaredig: Archwilio safle tirlenwi

Iola Wyn
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Michael O'LearyFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r chwilio'n parhau am Michael O'Leary ers iddo ddiflannu ar 27 Ionawr

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau eu bod yn archwilio safle tirlenwi ym Mhontardawe, yn ogystal â nifer o safleoedd gwledig yn Sir Gaerfyrddin fel rhan o'u hymchwiliad i ddiflaniad Michael O'Leary.

Diflannodd Mr O'Leary, 55 oed ac o Nantgaredig, ar 27 Ionawr, ac mae'r chwilio amdano yn parhau.

Fe ddywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Paul Jones wrth BBC Cymru eu bod nhw'n chwilio am eitemau allai fod yn berthnasol i'r ymchwiliad.

Fe apeliodd Mr Jones unwaith eto am wybodaeth am seiclwr a gafodd ei weld ar gamera cylch cyfyng ar Lôn Penymorfa yn Llangynnwr am 20:45 ar 27 Ionawr, y noson y diflannodd Mr O'Leary.

Maen nhw hefyd yn galw am unrhyw wybodaeth am y seiclwr yn yr ardal ehangach, ac yn apelio am luniau allai fod wedi cael eu recordio ar gamerâu mewn ceir neu ar dai yn yr ardal rhwng Capel Dewi a Chwmffrwd.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Llun CCTV o feiciwr mewn siaced lachar yn ardal Llangynnwr noson y diflaniad

Mae'r heddlu hefyd wedi dweud fod cerbyd Nissan Navara Mr O'Leary wedi ei adael mewn maes parcio pysgotwyr ar y ffordd rhwng Llangynnwr a Chapel Dewi.

Dydyn nhw ddim yn gwybod pwy yrrodd y cerbyd yno.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymchwiliad yn un "tu hwnt o gymhleth" meddai'r Ditectif Brif Arolygydd Paul Jones

Dywedodd Mr Jones fod yr ymateb eisoes gan y cyhoedd wedi bod yn fuddiol.

"Mae hwn yn ymchwiliad tu hwnt o gymhleth, ac rydym yn llwyr ymwybodol o'r effaith ar y teulu a'r gymuned," meddai.

Mae Andrew Jones, 52 oed, wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio Mr O'Leary.

Mi fydd y perchennog cwmni adeiladu o Gaerfyrddin yn ymddangos yn Llys Y Goron Abertawe ym mis Mai.