Cwest sepsis: Esgeulustod wedi 'cyfrannu'n sylweddol'

Lewys Crawford Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Lewys Crawford ddiwrnod ar ôl cael ei gymryd i'r adran frys

Mae rheithgor mewn cwest wedi dod i'r casgliad fod methiant meddygon i roi gwrthfiotig i fachgen tri mis oed wedi "cyfrannu'n sylweddol" tuag at ei farwolaeth mewn ysbyty yng Nghaerdydd.

Bu farw Lewys Crawford, o Gaerdydd, o septisemia meningococaidd yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2019.

Clywodd y cwest fod meddygon heb sylweddoli fod ganddo sepsis, a methu rhoi cyffuriau iddo ar y cyfle cyntaf.

Daeth y rheithgor i'r casgliad fod Lewys wedi marw o ganlyniad i "achosion naturiol gydag esgeulustod yn gyfraniad" at ei farwolaeth.

Fe ddylai Lewys fod wedi derbyn cyffuriau gwrthfiotig o fewn awr iddo gael archwiliad meddygol, ond roedd oedi am nifer o oriau cyn iddo gael y cyffuriau.

Sepsis

Roedd nifer o gyfleoedd wedi eu methu yn y broses o roi cyffuriau gwrthfiotig i'r bachgen. Roedd nyrsys wedi amau'n syth fod sepsis arno, ond nid oedd meddygon wedi dod i'r un casgliad.

Clywodd y cwest fod "cyfleoedd niferus" wedi eu methu yng ngofal Lewys Crawford cyn 23:30 ar 21 Mawrth.

Image caption Rhieni Lewys, Aidan Crawford a Kirsty Link

Dywedodd llefarydd ar ran yn rheithgor fod "methiant i drin Lewys gyda gwrth-fiotigau" ac roedd "hyn wedi cyfrannu'n sylweddol tuag at farwolaeth Lewys".

Ychwanegodd fod "methiant difrifol hyd at ac yn cynnwys 23:30 ar 21 Mawrth".

Fe nododd y rheithgor ddyfarniad o "farwolaeth o achosion naturiol gydag esgeulustod yn gyfraniad".

Dywedodd y Crwner Graeme Hughes nad oedd methiannau systemig yn yr ysbyty.

Ymateb y bwrdd iechyd

Yn dilyn y cwest, dywedodd Ruth Walker o Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Mae'n ddrwg gennym am y methiannau yng ngofal Lewys. Mae hwn yn achos hynod o drist ac mae pawb yn y bwrdd iechyd yn cydymdeimlo gyda'i deulu.

"Rydym wedi cynnal ymchwiliad mewnol i'r gofal a'r driniaeth y derbyniodd ac fe gafodd adroddiad yr ymchwiliad ei ddarparu i swyddfa'r crwner.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda swyddfa'r crwner a gweithredu'r argymhellion. Rydym wedi dechrau gosod rhai o'r camau angenrheidiol mewn lle i fynd i'r afael a'r gwelliannau ddaeth i'r golwg yn ein hymchwiliad mewnol".

 

 

 

Straeon perthnasol