Caniatáu ceisiadau cynllunio yn groes i farn swyddogion

  • Cyhoeddwyd
Ceredigion council officeFfynhonnell y llun, Ian Capper/Geograph

Mae cynghorwyr Ceredigion yn anwybyddu cyngor swyddogion cynllunio yn fwy aml nag unrhyw awdurdod arall yng Nghymru, yn ôl adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

Roedd 55% o benderfyniadau pwyllgor cynllunio'r sir yn mynd yn groes i gyngor swyddogion.

Ac yn ôl yr adroddiad, roedd tensiwn rhwng cynghorwyr a swyddogion, neu roedd cynghorwyr yn dangos difaterwch tuag at y system.

Mae'r adroddiad perfformiad blynyddol yn dadansoddi nifer o dargedau, ac mae'r canlyniadau'n cael eu graddio o "wyrdd" (da) i "goch" (angen gwella).

Ceredigion oedd yr unig gyngor i gael ei roi yn y categori "coch" am nad oedd 33 o'r 59 cais gafodd eu penderfynu gan y pwyllgor, yn dilyn polisïau cynllunio.

Diffyg hyder

Roedd perfformiad y pwyllgor yn effeithio'n sylweddol ar y ganran trwy Gymru gyfan, meddai'r adroddiad.

"Un ai mae tensiynau yn y berthynas rhwng aelodau a swyddogion, neu mae aelodau'n dangos difaterwch tuag at y system, neu'r ddau," meddai.

Roedd hyn yn creu ansicrwydd a diffyg hyder yn y system gynllunio ymhlith cymunedau a datblygwyr, meddai'r adroddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion eu bod yn cydnabod bod canran helaeth o geisiadau'n cael eu caniatáu yn y Pwyllgor Rheoli Datblygiad, yn groes i gyngor swyddogion.

"Ond, o'r nifer o geisiadau sy'n cael eu penderfynu gan y cyngor yn ei swyddogaeth fel Awdurdod Cynllunio Lleol, dim ond canran fechan gafodd eu penderfynu yn erbyn cyngor swyddogion.

"Mewn sefyllfaoedd lle mae aelodau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn caniatau cais yn groes i gyngor swyddog, mae gofyn iddyn nhw roi rhesymau dros wneud hynny (rhoi cyfiawnhad ar sail cynllunio), i gefnogi eu penderfyniad."