Bywyd dwbl pencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays

Alun Jones
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Bad Wolf/BBC/HBO
disgrifiad o’r llunParc Cathays 2 fel yr ymddangosodd yn His Dark Materials

Mae cynyrchiadau teledu wedi cael eu denu i ffilmio y tu mewn i bencadlys Llywodraeth Cymru "oherwydd y bensaernïaeth drawiadol sy'n medru ymdebygu yn hawdd i Lundain".

Mae chwe chynhyrchiad wedi cael eu ffilmio y tu mewn i'r pencadlys ym Mharc Cathays, Caerdydd ers 2012.

Ymhlith y gweithiau ffuglennol a ffilmiwyd yno mae Doctor Who, Casualty a His Dark Materials.

Mae dros 2,600 o weision sifil yn gweithio yn y ganolfan.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Sgrîn Cymru, sy'n rhan o'u tîm diwydiannau creadigol, yn helpu cynyrchiadau i gael mynediad i'r eiddo neu'r lleoliad gorau posib gan gynnwys tu mewn a thu allan i Adeiladau'r Goron ym Mharc Cathays "oherwydd y bensaernïaeth drawiadol sy'n medru ymdebygu yn hawdd i Lundain".

ffynhonnell y llun, ANDREW MOLYNEUX
disgrifiad o’r llunDechreuwyd adeiladu Parc Cathays 2 ym 1975 ac fe gwblhawyd y gwaith ym 1980

Codwyd ffi o £1 ar bob cynhyrchiad gan Lywodraeth Cymru am drwydded i ffilmio ar ei safle, ac eithrio His Dark Materials a ffilmiodd mewn dau gyfnod ac felly wedi talu am ddwy drwydded.

Cafodd unrhyw gostau eraill hefyd eu hadennill, er enghraifft gwasanaethau diogelwch a gwaith cynnal a chadw ychwanegol. Daeth hyn i gyfanswm o £26,271.

Esboniodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, "Mae'r amodau sydd ynghlwm wrth Ddeddf Corfforaeth Caerdydd a'r cyfamodau cyfyngu dilynol a osodwyd pan adeiladwyd ein swyddfeydd ym Mharc Cathays (CP1 a CP2) yn cynnwys gwaharddiad rhag ymgymryd â busnes er elw.

"Ar y sail hon mae Llywodraeth Cymru dim ond yn ceisio adennill costau o ran y ffilmio".

ffynhonnell y llun, ANDREW MOLYNEUX
disgrifiad o’r llunMae Parc Cathays 1 yn adeilad rhestredig Gradd II ac fe'i adeiladwyd rhwng 1934 a 1938

Ar 31 Rhagfyr 2019 cofnodwyd bod 2,408 o aelodau staff Llywodraeth Cymru yn gweithio'n barhaol ym Mharc Cathays 2 a 203 ym Mharc Cathays 1.

Gwneir ffilmio y tu allan i oriau gwaith fel nad yw unrhyw aelodau o staff yn cael eu hamharu.

Disgrifiwyd Parc Cathays 2 yn nyddiau'r Swyddfa Gymreig, cyn datganoli, fel "symbol o lywodraeth anhygyrch, gaeedig .... biwrocratiaeth dan warchae". yng Ngwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig.

Yn ei gyfrol Hanes Cymru, fodd bynnag, disgrifiodd John Davies Barc Cathays fel "pencadlys ysblennydd".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol