Rhybudd am drafferthion teithio wedi Storm Dennis

  • Cyhoeddwyd
CaerdyddFfynhonnell y llun, PA Media
Disgrifiad o’r llun,
Bydd ffyrdd yng Nghaerdydd ar gau ar gyfer y gêm ddydd Sadwrn

Mae disgwyl i gefnogwyr rygbi wynebu trafferthion teithio ychwanegol ddydd Sadwrn oherwydd y llifogydd a'r tirlithriadau ddaeth yn sgil Storm Dennis.

Dyw nifer o drenau'r cymoedd ddim yn teithio, ond fe wnaeth y rheilffordd rhwng Y Fenni a Henffordd ailagor fore Sadwrn.

Bydd ffyrdd Caerdydd ar gau o 13:15 tan 19:45, gyda chic gyntaf y gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad rhwng Cymru a Ffrainc am 16:45.

Bu Heol Casnewydd yn nwyrain Caerdydd ynghau hefyd yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd fore Sadwrn.

Mae Cyngor Caerdydd yn rhybuddio teithwyr i adael digon o amser ar gyfer eu siwrne.

Ffynhonnell y llun, TFW
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai rheilffyrdd wedi eu difrodi gan y tywydd gwael

Mae disgwyl i 75,000 o gefnogwyr deithio i Stadiwm Principality ac mae rhybudd penodol am drafferthion i'r rhai sy'n teithio o'r cymoedd.

Mae'r rheilffordd o Gaerdydd i Lynebwy ar gau rhwng Crosskeys a Glynebwy wedi tirlithriad yn Aberbîg, a does dim trenau yn teithio ar lein Aberdâr wedi difrod i'r cledrau rhwng Aberdâr a Phontypridd.

Mae lein Treherbert ar gau wedi tirlithriad yn Nhrehafod, ond fe wnaeth y rheilffordd rhwng Y Fenni a Henffordd ailagor fore Sadwrn wedi'r llifogydd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Stadiwm Principality fod yn llawn ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Ffrainc

Bysys fydd yn teithio rhwng y gorsafoedd sydd ar gau.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ynghanol y brifddinas o 13:15 ymlaen - gan gynnwys rhannau o Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.