Canwr y Manics i arwain cyngerdd cymorth llifogydd

James Dean Bradfield Image copyright Getty Images
Image caption Bydd James Dean Bradfield yn canu tair cân ac yn cynnig ei gitâr mewn ocsiwn

Bydd prif leisydd y Manic Street Preachers, James Dean Bradfield, ymhlith degau o berfformwyr mewn digwyddiad deuddydd yn Y Rhondda fis nesaf i godi arian ar gyfer dioddefwyr llifogydd Storm Dennis.

Bydd Valley Aid yn cael ei gynnal yn Y Ffatri Bop yn Y Porth ar 13 a 14 Mawrth.

Bydd yr arian o'r cyngerdd cyntaf, ar y nos Wener, yn codi arian i helpu ailagor Clwb Y Bont ym Mhontypridd.

Artistiaid Cymraeg - gan gynnwys Huw Chiswell a Bryn Fôn - fydd yn cymryd rhan yn y gig yna.

Mae'r gantores leol Amy Wadge, a enillodd wobr Grammy am gyfansoddi un o ganeuon Ed Sheeran, eisoes wedi cadarnau y bydd yn cymryd rhan ar y nos Sadwrn.

Image copyright Clwb y Bont, Pontypridd
Image caption Mae Clwb y Bont wedi sefydlu tudalen ariannu torfol i atgyweirio'r adeilad wedi'r llifogydd

Dywedodd un o drefnwyr y digwyddiad, Emyr Afan, wrth BBC Cymru bod rhagor o fanylion heb eu cadarnhau eto ond bod y penderfyniad i gymryd rhan yn "no-brainer" i James Dean Bradfield.

Cytunodd yn syth i ganu tair cân ar ddechrau'r cyngerdd ar y nos Sadwrn.

"Beth o'n i ddim yn disgwyl oedd [cynnig y canwr] 'Wnai roi'r gitâr rydw i'n ei chwarae ar y noson mewn ocsiwn' a nes i feddwl, 'wow'," meddai Mr Afan.

"Noson Gymraeg ydy'r nos Wener gyda Huw Chiswell a Bryn Fôn a bydd llawer o enwau eraill yn cael eu hychwanegu wythnos yma.

"Mae hynny ar gyfer Clwb y Bont, a gafodd ei effeithio'n ddrwg iawn gan y llifogydd."

Image caption Dywed Huw Chiswell y bydd yn fraint cael perfformio yn y Ffatri Bop ar nos Wener, 13 Mawrth

Dywedodd Huw Chiswell: "Mae gen i atgofion braf o ganu a chymdeithasu yng Nghlwb Y Bont a derbyn croeso cynnes y cymoedd pob tro.

"Mae'n ganolfan mor bwysig i ddilwylliant Cymraeg yr ardal a braint yw cael y cyfle, yn dilyn y difrod diweddar, i gyfrannu at ei hadfer."

Cafodd miloedd o bobl eu heffeithio wedi i Storm Dennis daro'r ardal ganol Chwefror.

Mae Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad Llafur Cymru wedi galw ar y Canghellor, Rishi Sunak, am grant o £30m at waith atygyweirio ar draws Rhondda Cynon Taf.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae yna amheuaeth y bydd angen degau o filiynau o bunnau i ymdopi â'r llifogydd mewn llefydd fel Nantgarw

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi neilltuo swm cychwynnol o £10m ar gyfer helpu cymunedau ymdopi ag effeithiau'r llifogydd, ac mae sawl tudalen ariannu torfol wedi codi miloedd o bunnau.

Mae dwy o'r tudalennau hynny, gan yr actor Michael Sheen ac AS Pontypridd, Alex Davies-Jones wedi codi dros £80,000 rhyngddyn nhw, ac mae Clwb y Bont ei hun wedi dechrau apêl i godi £10,000.

Dywed y clwb fel rhan o'r apêl bod y prif far saith troedfedd o dan ddŵr wedi'r "llifogydd gwaethaf yn ei hanes" a bod angen help "i ailosod dodrefn, ffitiadau ac offer trydanol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol