BBC Ni 'Di Wrecsam: Cysylltwch â'ch straeon

  • Cyhoeddwyd

*NODYN PWYSIG*

Pwrpas Ni 'Di Wrecsam ydy gosod y dre a'i phobl wrth galon agenda Newyddion y BBC.

Gyda'r ffocws presennol ar feirws Covid-19, mae BBC News wedi penderfynu gohirio tan gyfnod lle y gall sicrhau bod y sylw golygyddol blaenaf ar Wrecsam.

Disgrifiad o’r llun,
Ni 'di Wrecsam: Rhannwch y straeon sy'n bwysig i chi

Bydd y BBC yn treulio pum niwrnod yn edrych ar Wrecsam a'r bobl sy'n byw yno.

Bwriad yr ymgyrch ydy gofyn i bobl Wrecsam am straeon sy'n bwysig iddyn nhw er mwyn eu rhannu gyda chynulleidfa ehangach.

Fe fydd y straeon yn ymddangos ar deledu, radio, gwefannau'r BBC a gwefannau cymdeithasol rhwng 30 Mawrth a 3 Ebrill eleni.

Disgrifiad,

Ni 'di Wrecsam

Bydd y straeon yn adlewyrchu pob agwedd o fywyd yr ardal, a bydd nifer yn cael eu cynnwys ar wefan a fydd yn cael ei ddiweddaru gyda straeon am Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Ac rydyn ni'n chwilio am straeon oddi wrthoch chi! Pa fath o straeon ydych chi am eu darllen, eu gwylio neu glywed amdanyn nhw?

Beth sy'n bwysig i bobl Wrecsam a'r ardaloedd cyfagos? A pha straeon ydych chi'n credu dylai gyrraedd y penawdau?

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae dros 130,000 o bobl yn byw yn ardal Wrecsam

Sut i gysylltu

Oes gyda chi stori am Wrecsam neu gwestiwn yr hoffech chi ateb iddo? Gallwch gyfrannu eich syniadau drwy gysylltu gyda BBC Cymru ar yr e-bost canlynol: nidiwrecsam@bbc.co.uk