Actor yn diolch i feddygon am drin ei dad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLuke Evans

Mae'r actor Luke Evans wedi canmol llawfeddygon a lwyddodd i drin llaw ei dad yn dilyn damwain gyda llif gron.

Fe ddisgrifiodd sut y gwnaeth ei dad, David Evans, agor ei law gyda'r llif wrth dorri coed yn ei ardd ddydd Gwener.

Diolchodd Luke Evans i staff "anhygoel" Ysbyty Treforys ger Abertawe am y llawdriniaeth:

"Dridiau'n ôl fe gafodd fy nhad ddamwain yn ei ardd gan dorri, sleisio pren ar lif gron. Roedd yn ddrwg iawn, fe dorrodd ei law ar agor.

"Roedd yn ddamwain erchyll a bu bron iddo golli ei fysedd" meddai'r actor mewn neges ar ei gyfrif Instagram.

Ysbyty

Cafodd ei dad ei gludo i Ysbyty Treforys yn dilyn y digwyddiad meddai Mr Evans:

"Fe gymrodd hi bum awr o lawdriniaeth feicro gan un o'r bobl fwyaf rhyfeddol i mi ei gyfarfod erioed. Roedd yr hyn a wnaeth i law fy nhad yn rhyfeddol.

"O'r eiliad yr oeddem yno fe gawsom ofal gan bobl glên iawn. Nyrsys, gofalwyr, porthorion, llawfeddygon, anaesthategyddion - oedd i gyd wedi gweithio diwrnod hir iawn yn barod cyn i ni gyrraedd.

Ychwanegodd: "Am 19:00 fe wnaeth y llawfeddyg, o'r enw Thomas, benderfynu parhau a thrin llaw fy nhad er ei fod yn gwybod y byddai'n cymryd o leiaf pum awr iddo ail-greu bysedd fy nhad.

"Fe orffennodd am 00:30 yn y nos, fe ddaeth allan gyda gwen ar ei wyneb ag amser i roi esboniad i mi a fy mam am yr hyn oedd wedi digwydd i fy nhad.

Gofal

Diolchodd yr actor i holl staff yr ysbyty am y gofal yr oedd ei deulu wedi ei gael ar y noson, a hynny "heb yr angen am yswiriant iechyd na dim."

"Rydym yn genedl lwcus iawn" meddai.

Mae Luke Evans yn ffilmio drama drosedd The Pembrokeshire Murders i ITV ar hyn o bryd.