ysgol gymraeg brynsierfel
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Pwyslais ar les disgyblion' yn Ysgol Brynsierfel

26 Chwefror 2020 Diweddarwyd 06:57 GMT

Yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn Llwynhendy ger Llanelli, mae "sicrwydd emosiynol" i'r plant yn hanfodol i'w llwyddiant.

Mae'r ysgol yn cynnal gweithgareddau fel sesiynau ioga dyddiol yn y dosbarth i helpu'r disgyblion i "ymlacio a datblygu gwytnwch".

"Mae hynny yn ei hunan wedi cael effaith aruthrol ar safonau ymddygiad, disgyblaeth ac hefyd ar gynnydd yn yr ysgol," meddai'r pennaeth Jayne Davies.