Dedfryd carchar i yrrwr am anaf difrifol i gyfaill

  • Cyhoeddwyd
Yr A40 wrth ddod i mewn i BontsenniFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe wyrodd fan Thomas Sawyer ar draws yr A40 ger Pontsenni

Mae gyrrwr ifanc o Geredigion wedi cael dedfryd o garchar am achosi gwrthdrawiad wnaeth anafu ffrind agos mor ddifrifol nes i fod methu cael plant mwyach.

Gyrrodd Tom Sawyer, 20 oed o Landdewi Brefi, ar gyflymdra hyd at 100 mya mewn fan gwaith wrth rasio yn erbyn car arall, er i'w gyd-deithiwr Gwyndaf Jolly "sgrechian" arno i arafu.

Collodd Sawyer reolaeth o'r fan, a tharo coeden, ac mae'r anafiadau a gafodd Mr Jolly wedi newid ei fywyd.

Cafodd Sawyer, sy'n dad i fachgen bach tair wythnos oed, ddedfryd o ddwy flynedd a hanner yn y carchar wedi i Lys Y Goron Merthyr Tudful ei gael yn euog o achosi anaf difrifol trwy yrru'n beryglus.

Doedd dim emosiwn ar ei wyneb wrth gael ei ddedfrydu a'i wahardd rhag gyrru am chwe blynedd.

Dywedodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke wrtho: "Yn anffodus, ni fydd eich cyd-deithiwr, oedd yn gyfaill agos, yn gallu cael plant.

"Mae'n siŵr ei fod yn anodd iddo glywed eich bod chithau nawr yn dad i blentyn ifanc."

'Ffyrnig, a di-hid'

Clywodd yr achos fod Sawyer wedi dechrau gyrru mewn ffordd "ffyrnig" ar y daith 70 milltir adref o'r gwaith ym mis Rhagfyr 2018.

Fe yrrodd yn "fwy di-hid fyth" wedi i gar Seat ei basio ger Pontsenni, ym Mhowys.

Dywedodd Mr Jolly, o Dyncelyn, ger Tregaron, wrth y llys: "Roedd yn ymddangos fod Tom yn rhwystredig o gael ei basio, ac yn ei wneud e'n fwy cystadleuol.

"Dywedodd falle bod y Seat yn gyflymach na ni ar lonydd syth ond bydden ni'n gyflymach ar y corneli.

"Roeddwn yn cydio'n dynn am fy mywyd, gan sgrechian: "Ni'n mynd i gael crash, ni'n mynd i gael crash."

Tarodd y fan Fiat y goeden gyda'r fath nerth nes iddo bron â bod yn fertigol cyn lansio ar ei ochr.

Cafodd Mr Jolly anafiadau niferus, yn cynnwys i'w bledren, prostad, coes, pelfis, ysgwydd ac wyneb.

Clywodd y llys na fydd yn bosib iddo weithio eto fel ciper, a'i fod ddim yn gallu dreifio ac yn defnyddio ffon fagl i gerdded.

Dywedodd Mr Jolly wedi'r achos: "Mae'n drueni bod pethau wedi dod i hyn."