Cymeradwyo cais cynllunio am ffordd osgoi Llanbedr

  • Cyhoeddwyd
Llanbedr
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont gul sydd yng nghanol y pentref yn peri problemau i gerbydau mawr

Mae ffordd osgoi i bentref Llanbedr ym Mharc Cenedlaethol Eryri wedi cael ei chymeradwyo - 60 mlynedd ar ôl i'r syniad gael ei wyntyllu gyntaf.

Bu aelodau pwyllgor cynllunio'r Parc yn cwrdd ddydd Mercher, gydag argymhellion gan swyddogion i gymeradwyo'r syniad.

Cafodd cais i godi ffordd osgoi ei gymeradwyo yn Medi 2018 ond yna bu'n rhaid oedi.

Fe benderfynodd swyddogion ail-asesu'r cais ar ôl i dirfeddiannwr lleol ofyn am adolygiad barnwrol.

Mae lonydd cul y pentref ar yr A496 yn achosi oedi, yn rhannol wrth i bobl ymweld â thraeth poblogaidd Mochras.

Bydd llwybr y ffordd osgoi 1.5 cilomedr o hyd ar gyfer y pentref rhwng Harlech a Bermo yn wahanol i'r un gafodd ei lunio yn 1993.

Roedd adroddiad i Bwyllgor y Parc yn dweud nad oedd polisïau cyfredol yn caniatáu datblygiadau mawr o fewn y parc cenedlaethol, ond bod modd dynodi'r ffordd fel un o bwys lleol.

Gobaith Cyngor Gwynedd yw y bydd ffordd osgoi hefyd yn gwella'r mynediad i Faes Awyr Llanbedr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Morfudd Lloyd bod "angen y ffordd osgoi"

Mae rhai yn credu y bydd y ffordd osgoi hefyd yn helpu denu cwmnïau i'r ardal, ar ôl i Asiantaeth Ofod y DU gyhoeddi buddsoddiad o £500,000 yn y maes awyr ar gyfer sefydlu canolfan ofod yno.

Cyn y penderfyniad ddydd Mercher dywedodd Morfudd Lloyd, clerc y cyngor cymuned: "Mae angen ffordd osgoi ond yn ychwanegol i hynny mae gennym ni y maes awyr sydd lawr ffordd Mochras.

"Er mwyn cael rhyw ddatblygiad yn fanno mae rhai yn dweud fod rhaid cael ffordd osgoi, ac os nac fydd y datblygiad yn mynd drwodd o flaen pwyllgor y Parc Cenedlaethol mae yna wir beryg y byddan nhw'n tynnu nôl o'r maes awyr."

Dywedodd cyfarwyddwr cynllunio a rheoli tir Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Jonathan Cawley nad yw'n gwybod a fydd cais yn y dyfodol ar gyfer cynllun mawr o'r fath.

Ond ychwanegodd: "Petasai'r datblygiad ffordd arfaethedig yn cael ei gymeradwyo, dydy o ddim yn anochel y bydd y porth gofod yn dilyn."