Llanc 'dan ofn' wrth daro tafarnwr wedi gwrthdaro

  • Cyhoeddwyd
Mark WinchcombeFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mark Winchcombe yn ymateb i gais i symud criw o lanciau tu allan i'w dafarn yn y munudau cyn iddo gael ei daro

Mae llanc sydd wedi ei gyhuddo o ladd tafarnwr gyda dwrn nerthol, wedi dweud wrth reithgor ei fod "dan ofn" wrth ei daro.

Bu farw Mark Winchcombe, 58, o anaf i'w ymennydd oriau ar ôl cael ei daro wrth geisio symud criw o lanciau o du allan i'r dafarn roedd yn ei redeg ym Mynachlog Nedd yn Sgiwen fis Medi'r llynedd

Tarodd Mr Winchcombe ei ben ar y palmant tu allan i'r Smiths Arms a bu farw oriau yn ddiweddarach yn Ysbyty Treforys.

Mae'r bachgen, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, yn gwadu dynladdiad ac yn honni ei fod yn amddiffyn ei hun yn y digwyddiad yn oriau mân ddydd Sul, 1 Medi.

'Teimlo dan fygythiad'

Dywedodd wrth Lys Y Goron Abertawe ddydd Mawrth ei fod wedi treulio'r oriau cyn y digwyddiad gyda'i ffrindiau yn yfed mewn gŵyl gerddoriaeth.

Ar ôl cael ei ollwng gan dacsi ger y Smiths Arms fe welodd ei ffrindiau yng nghanol "gwrthdaro" gyda dyn o'r enw Geraint Morgan, cyn i Mr Winchcombe a'i wraig ddod allan o'r dafarn.

Honnodd y bachgen fod Mr Winchcombe wedi ei fygwth ac anelu "pwniad" ato, a'i fod yntau wedi ymateb trwy herio'r tafarnwr i'w bwnio.

Wedi hynny, roedd wedi dweud wrth Mr Winchcombe, "dydw i ddim am dy daro", am ei fod yn "teimlo dan fygythiad".

"[Roedd e] mor agos, roedd yn poeri arna'i a dyna pryd wnes i ei daro dan ofn," meddai, gan ychwanegu ei fod wedi rhedeg o'r safle "mewn braw".

Disgrifiad o’r llun,
Cerbydau heddlu ar ddechrau'r ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd tu allan i'r Smiths Arms

Yna aeth y diffynnydd ei dŷ cyfaill a smocio canabis, ac fe gyfaddefodd, wrth gael ei groesholi, ei fod "wedi cael hwyl" yno.

Drannoeth fe ddanfonodd neges Snapchat at ffrindiau gyda'r gair "wps", ond dywedodd ei fod wedi gwneud hynny am ei fod yn "teimlo'n isel iawn ac wedi cael noson ofnadwy".

Dywedodd John Hipkin QC ar ran yr erlyniad fod lluniau fideo'n dangos y diffynnydd "yn dawnsio o gwmpas gyda'ch breichiau i fyny a'ch dyrnau wedi cau'n dynn" cyn taro Mr Winchcombe.

Awgrymodd bod y llanc wedi twyllo Mr Winchcombe trwy ddweud nad oedd am ei daro er mwyn cael gwell cyfle o'i daro'n galed.

Gwadu hynny wnaeth y diffynnydd,

Mae'r achos yn parhau.