Bachgen, 16, mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad ger Bangor

  • Cyhoeddwyd
heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth yn dilyn y digwyddiad

Mae bachgen yn ei arddegau wedi cael ei gludo i'r ysbyty ag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad beic ger Bangor.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod wedi cael gwybod am 01:30 fod beic moduraidd wedi taro yn erbyn wal yn Nhregarth.

Cafodd y llanc 16 oed oedd yn reidio'r beic ei gludo i Ysbyty Gwynedd ag anafiadau allai beryglu bywyd, cyn cael eu cludo i ysbyty yn Stoke.

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac wedi gofyn i unrhyw dystion a welodd y beic o gwmpas yr adeg honno i gysylltu â nhw.