Gwerthu fferm Cyngor Sir Penfro mewn arwerthiant

  • Cyhoeddwyd
Trecadwgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae fferm Trecadwgan uwchben pentref Solfach

Mae fferm Trecadwgan ger Solfach wedi cael ei gwerthu gan Gyngor Sir Penfro ddydd Mercher mewn arwerthiant cyhoeddus am £757,000.

Roedd ymgyrchwyr wedi gobeithio prynu'r fferm hynafol gan y cyngor er mwyn sefydlu menter gymunedol ar y safle, ac roedd cryn feirniadaeth o'r awdurdod ar ddechrau'r flwyddyn am y broses o werthu'r fferm.

Gobaith Cymdeithas Trecadwgan oedd datblygu menter gymunedol ar safle'r fferm i gynhyrchu bwyd ac i addysgu pobl am dechnegau ffermio.

Yn ôl gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield, mae'r cyngor wedi cadarnhau mai cwpl o Sir Gaerloyw sydd wedi prynu'r fferm.

Does ganddyn nhw ddim cysylltiad â'r grŵp cymunedol oedd yn awyddus i brynu'r safle.